ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สื่อต่างประเทศเผยแพร่ ผลการศึกษาชั่วโมงการทำงานของแพทย์ฝึกหัดในโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นงานวิจัยโดย สภาการรับรองวิทยฐานะบัณฑิตศึกษาด้านการแพทย์ สหรัฐฯ หรือ Accreditation Council for Graduate Medical Education : ACGME ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ประเมิน และรับรองการฝึกอบรมด้านการแพทย์ รวมถึงการทำงานของแพทย์ในสหรัฐฯ 

สำหรับผลการศึกษาพบว่า ชั่วโมงการทำงานของแพทย์ที่มากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือแพทย์ที่ต้องอยู่เวรเกินกว่า 24 ชั่วโมง จะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการรักษาผู้ป่วยมากขึ้น 

นอกจากนี้ ในแพทย์ที่ต้องทำงานมากถึง 60-70 ชั่วโมง/สัปดาห์ จะมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดมากกว่าแพทย์ที่ทำงาน 48 ชั่วโมง/สัปดาห์ สูงถึง 3 เท่า รวมไปถึงยังเพิ่มความเสี่ยงของข้อผิดพลาดทางต่อระบบทางการแพทย์อีกถึง 2 เท่าอีกด้วย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลจากแพทย์ที่ประจำในโรงพยาบาลต่างๆ ของสหรัฐฯ เกือบ 5,000 คน ซึ่งทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 60 ชั่วโมง/สัปดาห์ แต่ผลสำรวจลงลึกในรายละเอียดและพบว่า มีแพทย์ที่ทำงานเป็นกะหรือต้องอยู่เวรติดต่อกันสูงสุดถึง 28 ชั่วโมงติดต่อกัน และมีบางคนที่ทำงานมากถึง 80 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ที่มา 
https://www.jwatch.org/na56106/2023/06/20/senior-residents-work-hours-and-outcomes