ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ ระบุ มีบุคลากรยังไม่ได้เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด ทั้งในและนอกสังกัด สธ. ซ้ำร้ายบางรายได้มาต้องหาร-โอนกลับ รพ. 


น.ส.สุวิมล นัมคณิสรณ์ ตัวแทนจากกลุ่ม Nurses Connect เปิดเผยกับ “The Coverage” ถึงกรณีบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนทวงถามเรื่องค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19 จากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตอนหนึ่งว่า ขณะนี้มีบุคลากรทางการแพทย์บางรายยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัย ช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2565 รวมถึงช่วงสุดท้ายของเดือน มิ.ย.-ก.ย. 2565 ซึ่งไม่ใช่แค่บุคลากรในสังกัด สธ. เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบุคลากรนอกสังกัด เช่น บุคลากรจากโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลทหาร หรือสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าทาง สธ. จะเคยออกมาระบุว่าจะดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้ในช่วงเดือน ต.ค. ต้นปีงประมาณ 2567 แต่ก็ยังพบว่ามีบางส่วนที่ยังไม่ได้ บางรายยังไม่ได้ตั้งแต่ช่วง ต.ค. 2564 ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นขวัญกำลังใจให้แก้บุคลากรทางการแพทย์ช่วงโควิด-19 ระบาดหนัก 

นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนที่แม้จะได้เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยมาแล้วต้องมีการโอนกลับให้โรงพยาบาลต้นสังกัดเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น หรือนำเงินมาหารเฉลี่ยให้ได้เท่ากัน ทั้งที่แต่ละคนทำงานหนักไม่เท่ากัน 

“จริงๆ โดยอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้เงินเยอะอยู่แล้ว เงินค่าเสี่ยงภัยก็เป็นขวัญกำลังใจเมื่อช่วงที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก บุคลากรการทางแพทย์ไทยทำงานหนักมากกว่าจะผ่านโควิดมาได้” น.ส.สุวิมล ระบุ 

อนึ่ง เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมา นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ได้เปิดเผยความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19 ว่าหน่วยงานในสังกัด สธ. ล็อต ก.ค. 2564 - ครึ่งเดือนแรก มิ.ย. 2565 ได้รับการจัดสรรรวม 1,362.76 ล้านบาท แบ่งเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จำนวน 1,362.53 ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว 1,359.01 ล้านบาท คิดเป็น 99.74% (อ่านข่าวเพิ่มเติม : https://www.thecoverage.info/news/content/5365

ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 17 ต.ค. ปลัด สธ. ก็ได้ออกมาระบุอีกว่า ค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยของหน่วยงานนอกสังกัด สธ. วงเงินจำนวน 1,633.19 ล้านบาท จากข้อมูลเมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมาพบว่ามีการเบิกจ่ายเพียง 14.94 ล้านบาท หรือเป็น 0.91% ซึ่งกองคลัง สป.สธ. ได้ทำกันเงินเหลื่อมปี เพื่อให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2567 ไว้แล้ว 

อย่างไรก็ดี ปัญหาที่ทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19 ของบุคลากรนอกสังกัด สธ. ไม่เป็นไปตามเป้านั้น เนื่องจากความล่าช้าในการส่งเอกสารเบิกจ่าย รวมถึงยังมีเอกสารบางส่วนที่ต้องส่งกลับไปแก้ไข ซึ่ง สธ. ก็ได้ประสานกับหน่วยงานนอกสังกัดให้เร่งดำเนินการด้านเอกสาร เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเสร็จไม่เกินเดือน มิ.ย. 2567 

ทั้งนี้ สำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19 ล็อตสุดท้าย ครึ่งเดือนหลัง มิ.ย. - ก.ย. 2565 วงเงิน 3,745 ล้านบาทนั้น หลังจากเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยล็อตนี้เสร็จสิ้น จึงจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาจัดสรรงบต่อไป (อ่านข่าวเพิ่มเติม : https://www.thecoverage.info/news/content/5582