ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘หมอโอภาส’ เผย ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19 ล็อต ก.ค. 2564 – ครึ่งเดือนแรก มิ.ย. 2565 ของบุคลากรนอกสังกัด สธ. เบิกจ่ายได้เพียง 0.91% ยังเหลือรอเบิกจ่ายถึง 1,618 ล้านบาท เหตุส่งเอกสารล่าช้า บางส่วนไม่ถูกต้อง ได้ประสานให้เร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือน มิ.ย. 2567


วันที่ 17 ต.ค. 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19 ว่า หลังจาก สธ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19 จากงบกลาง วงเงิน 2,995.95 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ทั้งในและนอกสังกัด สธ. ในช่วงเดือน ก.ค. 2564-ครึ่งเดือนแรกของเดือน มิ.ย. 2565 

ทั้งนี้ ส่วนของหน่วยงานสังกัด สธ. วงเงิน 1,362.76 ล้านบาท ได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19 ของหน่วยงานนอกสังกัด สธ. วงเงิน 1,633.19 ล้านบาท ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2566 พบว่า มีการเบิกจ่ายไปเพียง 14.94 ล้านบาท คิดเป็น 0.91% ยังคงค้างเบิกถึง 1,618.25 ล้านบาท ซึ่งกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้ทำกันเงินเหลื่อมปี เพื่อให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2567 ไว้แล้ว 

นพ.โอภาส กล่าวต่อไปว่า ปัญหาที่ทำให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19 ของบุคลากรนอกสังกัด สธ.  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดจากการส่งเอกสารเบิกจ่ายมายัง สธ. ล่าช้า ขณะที่หน่วยงานที่ส่งเอกสารแล้ว ส่วนใหญ่เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องส่งกลับไปแก้ไข รวมทั้งเอกสารยังมีจำนวนมาก ซึ่งได้ประสานกับหน่วยงานนอกสังกัด สธ. ในการขอให้เร่งดำเนินการด้านเอกสาร เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเสร็จไม่เกินเดือน มิ.ย. 2567 สำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดล็อตสุดท้าย ครึ่งเดือนหลัง มิ.ย.-ก.ย. 2565 ที่สิ้นสุดการเป็นโรคติดต่ออันตราย วงเงิน 3,745 ล้านบาท หลังเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยล็อตนี้เสร็จสิ้น จึงจะเสนอ ครม. ให้พิจารณาจัดสรรงบต่อไปได้