ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อนุทิน สั่งเร่งรัดดำเนินการตำแหน่งชำนาญการพิเศษของพยาบาล และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หลัง ครม.อนุมัติงบ 2,955.95 ล้านบาท รวมถึงกรณีเบิกจ่ายงบส่งเสริมป้องกันโรคนอกสิทธิบัตรทอง หลังมีความชัดเจนทางกฎหมายสามารถจัดบริการให้คนไทยได้ทุกสิทธิ 


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ว่า ได้กำชับให้เร่งดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่ สธ. ขอให้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติสนับสนุนในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา เช่น การดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษของพยาบาลทั่วประเทศ การอนุมัติงบกลาง 2,955.95 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 – มิ.ย. 2565 

รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชนกลุ่มนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความชัดเจนทางข้อกฎหมายว่าสามารถดำเนินการได้และได้ลงนามออกประกาศหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายแล้ว จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย 

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สธ. ได้รับการอนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดจนถึง มิ.ย. 2564 แล้ว ส่วนค่าตอบแทนที่ ครม. เพิ่งอนุมัติล่าสุดวงเงิน 2,995.95 ล้านบาท จะเบิกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุนทั้งในและนอกสังกัดที่ยังตกค้างของเดือน ก.ค. 2564 - พ.ค. 2565 และมิ.ย. 2565 อีก 15 วัน จำนวน 253,713 คน

ทั้งนี้ เป็นหน่วยงานในสังกัด สธ. 1,362.76 ล้านบาท และหน่วยงานภายนอก สธ. 1,633.19 ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 561.46 ล้านบาท กระทรวงกลาโหม (กห.) 385.10 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย (มท.) 420.38 ล้านบาท กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) 92.15 ล้านบาท สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) 52.16 ล้านบาท สภากาชาดไทย 111.78 ล้านบาท และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 10.13 ล้านบาท 

"ในวันนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณค่าเสี่ยงภัยตามที่ ครม.ได้อนุมัติแล้ว คาดว่าจะได้รับจัดสรรและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ส่วนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ครึ่งเดือนหลังของเดือน มิ.ย. 2565 จนถึง ก.ย. 2565 ที่มีการประกาศยกเลิกให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย อีกประมาณ 3,745 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุขจะทำข้อเสนอขอรับการจัดสรรจากงบประมาณปี 2567 ต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป" นพ.โอภาส กล่าว