ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะสมองไหลอยู่หรือเปล่า ?

การลาออกของแพทย์จบใหม่หลายร้อยคน กำลังส่งสัญญาณอะไร ?

ภาระงานที่หนักหนาสาหัส ทั้งชั่วโมงการทำงาน ความกดดันจากสิ่งแวดล้อม บรรยากาศรอบข้าง Toxic ฯลฯ ทำให้บุคลากรสุขภาพจำนวนมากเลือกที่จะ ‘ลาออก’ จากระบบ

ตัว ‘ระบบ’ เอง ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีความพร้อมที่จะโอบรับบุคลากรสักเท่าใด

แน่นอน ผลกระทบย่อมสวิงกลับมายังประชาชน-ผู้ป่วย ในท้ายที่สุด

‘The Coverage’ รวบยอดปัญหา มาอธิบายความอย่างง่าย ผ่านคลิปวิดีโอชิ้นนี้