ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองอธิบดีกรมอนามัย เขอความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศ ลุยตรวจบ่อขยะที่ไม่มีใบอนุญาต เหตุอาจไม่มีระบบป้องกันควบคุมหากเกิดเหตุไฟไหม้ หวั่นสิ่งสกปรกปนเปื้อน สร้างอันตรายทางสุขภาพต่อประชาชน 


นพ.อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยกับ “The Coverage” ตอนหนึ่งว่า ในช่วงนี้ที่เกิดเหตุบ่อขยะมีไฟลุกไหม้บ่อยครั้งนั้น กรมอนามัย ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ เพื่อให้ช่วยกันเฝ้าระวังบ่อขยะในพื้นที่ โดยเฉพาะบ่อขยะที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการบ่อขยะ เนื่องจากบ่อขยะในกลุ่มนี้ อาจไม่มีระบบหรือมาตรการควบคุมเพื่อเฝ้าระวังที่ดีพอ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

 
"เพราะบ่อขยะบางแห่ง โดยเฉพาะที่ไม่มีใบอนุญาต ส่วนใหญ่เป็นบ่อขยะที่ไม่มีการจัดการพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะลำรางทางน้ำจากบ่อขยะ เพื่อป้องกันกรณีที่เกิดไฟไหม้ แล้วต้องใช้น้ำดับไฟ น้ำจะได้ไม่ไปชะล้างสิ่งสกปรกจากขยะไปสู่ลำน้ำสาธารณะของประชาชน" รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุ 

นพ.อรรถพล กล่าวว่า สำหรับการป้องกันเหตุการณ์ไฟไหม้จากบ่อขยะที่สำคัญที่สุดคือต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันดูแล ป้องกัน และลดความเสี่ยง พร้อมกับร่วมกันเร่งหามาตรการป้องกันด้วย 

1

"การกำหนดให้หน่วยงานแต่ละแห่งที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมอนามัย ภาคส่วนท้องถิ่น รวมถึงเจ้าของบ่อขยะ ต้องร่วมกันหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ รวมถึงต้องมีแผนรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึ่งสำคัญอย่างมากต่อเรื่องสุขภาพของประชาชนในแต่ละชุมชน" นพ.อรรถพล กล่าว

รองอธิบดีกรมอนามัย ยังกล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะที่ ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมาด้วยว่า ได้ส่งทีม SEhRT ของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินสุขภาพของประชาชน และอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งพบว่า เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ จัดให้ระบบบำบัดน้ำเสียงของบ่อขยะเพื่อไม่ให้ไหลไปสู่แหล่งน้ำอื่น จึงไม่พบความเสี่ยงการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและพื้นที่การเกษตร

ทั้งนี้ ทีม SEhRT ของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ให้ข้อเสนอแนะในการป้องกัน ควบคุม หรือกำหนดมาตรการสำหรับดูแลบ่อขยะให้กับเทศบาลฯ เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้บ่อขยะซ้ำ และสร้างความมั่นใจให้ชุมชนเรียบร้อยแล้ว

นพ.อรรถพล กล่าวต่อไปว่า ในส่วนผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงบ่อขยะ ระยะ 2-3 กิโลเมตร ซึ่งมีประมาณ 20 ครัวเรือน พบว่า บางส่วนมีอาการไอ แสบจมูก แต่อาการไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด 

"หากมีอาการผิดปกติ เช่น ระคายเคืองตา จมูก คลื่นไหส เหนื่อยง่าย ไอถี่ หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือรีบไปพบแพทย์โดยด่วน" นพ.อรรถพล กล่าวตอนท้าย

2