ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติแห่งสหราชอาณาจักร (National health Service หรือ NHS) ได้ปรับลดโดสการให้วัคซีนต้านมะเร็งปากมดลูก (HPV) และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยลดจาก 2 โดส เหลือโดสเดียวต่อการรับวัคซีนในแต่ละชุด ชี้ประสิทธิภาพการต้านโรคไม่ลดลงแม้ลดโดสวัคซีน 

นโยบายนี้ประกาศโดย เดโบราห์ โทมาลิน (Deborah Tomalin) ผู้อำนวยการฝ่ายดำเนินการและบริหารสาธารณสุขจาก NHS (Public Health Commissioning and Operations) และ พญ.แมรี่ แรมเซ (Mary Ramsay) ผู้นำนวยการฝ่ายโครงการสาธารณสุข จากหน่วยงานความมั่นคงด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักร (UK Health Security Agency) 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. เป็นต้นไป โครงการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี หรือ Human Papilloma Virus จะปรับลดการให้วัคซีนจาก 2 โดส เหลือเพียงโดสเดียวสำหรับวัยรุ่นและกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อายุน้อยกว่า 25 ปี โดยมีหลักฐานทางการแพทย์ชี้ว่าไม่ทำให้ประสิทธิภาพต้านโรคลดลง ทำให้คณะกรรมการร่วมด้านวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันให้คำแนะนำต่อ NHS ให้ปรับลดโดสได้

เชื้อไวรัสเอชพีวี เป็นตัวการของโรคติดเชื้อเนื้อเยื่อบุผิว โรคบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก และโรคมะเร็งปากมดลูก โดยมีเชื้อชนิดนี้้มากกว่า 100 สายพันธุ์ และผู้ติดเชื้อมักไม่รู้ตัวจนกลายเป็นพาหะนำโรค 

ผู้บริหารองค์กรสุขภาพทั้งสองได้ส่งเสียงไปยังผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ พร้อมนำแนวทางนี้ไปปรับใช้ในการให้วัคซีน ไม่ว่าจะเป็นโครงการฉีดวัคซีนในโรงเรียน บริการด้านสุขภาพเพศ และคลินิกทั่วไป 

ในส่วนของโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ให้เด็กในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีสิทธิได้รับวัคซีนต้านเชื้อไวรัสเอชพีในปีการศึกษา 2565 และ 2566 และเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา (เกิดระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 2553- 31 ส.ค. 2554) ได้รับวัคซีนโดสเดียว 

ส่วนเด็กที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว 1 โดส ให้ถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลย จะมีสิทธิได้รับวัคซีนโดสเดียว และมีสิทธรับวัคซีนจนอายุ 25 ปี

ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายอายุน้อยกว่า 25 ปี จะได้รับวัคซีนโดสเดียวเช่นกัน ผู้ที่ได้รับวัคซีนไปก่อนหน้านี้แล้ว 1 โดสให้ถือว่าได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว สำหรับบุคคลที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี ควรได้รับวัคซีน 2 โดสตามตารางการฉีดวัคซีนเดิม

ในกลุ่มที่มีภาวะกดภูมิคุ้มกันในขณะที่ได้รับวัคซีน ซึ่งส่งผลให้ภูมิคุ้มกันลดลง และบุคคลที่มีเชื่อเอชไอวี รวมถึงผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ควรได้รับวัคซีน 3 โดสตามคำแนะนำทางการแพทย์

นอกจากนี้ จะมีการปรับแบบฟอร์มขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการฉีดวัคซีน เพื่อสะท้อนการปรับลดโดส 

ในส่วนของการจัดกหาวัคซีน ยังสามารถสั่งซื้อจากหน่วยงานความมั่นคงด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักรได้ตามปกติ

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่ :
https://www.gov.uk/government/publications/hpv-vaccination-programme-changes-from-september-2023-letter/hpv-vaccination-programme-changes-from-september-2023-letter