ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นับว่าผ่านพ้นไปเป็นครั้งแรกของการเลือกตั้งที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ด้วยจำนวนผู้มีสิทธิมากถึง 24 ล้านคน ในการเลือกตั้ง “คณะกรรมการประกันสังคม” เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2566 ซึ่งทั้งฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) ได้มีโอกาสเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานขับเคลื่อน และดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในกองทุนประกันสังคม

สำหรับชัยชนะของตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตน ที่มีการประกาศรับรองไปในช่วงเดือน ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา ทีม “ประกันสังคมก้าวหน้า” ที่นำโดยนักวิชาการด้านรัฐสวัสดิการอย่าง รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกันตนทั่วประเทศอย่างท่วมท้นด้วยการยกทีมคว้าที่นั่งไปถึง 6 จากทั้งหมด 7 เก้าอี้ เพื่อเข้าไปทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของฝ่ายลูกจ้างใน “บอร์ดประกันสังคม”

มาถึงวันนี้ที่กลไกการทำงานต่างๆ เริ่มมีความเป็นรูปเป็นร่าง จึงเป็นโอกาสอันดีที่ ‘The Coverage’ จะได้ร่วมพูดคุยกับ อาจารย์ษัษฐรัมย์ ในฐานะกรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ในคณะกรรมการประกันสังคม เพื่อรับฟังทิศทางการขับเคลื่อนงานนับจากนี้ ที่จะทำให้กองทุนประกันสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

ด้วยเครื่องมือหลักที่ อ.ษัษฐรัมย์ ให้ความสำคัญอย่างกลไก ‘อนุกรรมการ’ ที่ตั้งใจจะเพิ่มความเข้มข้นในการทำงาน หรือการชูประเด็นถึงคุณค่าของ ‘การลงทุน’ เงินในกองทุนขนาดใหญ่นี้ให้มีความมั่นคงบนธรรมาภิบาล ตลอดจนการปรับปรุง ‘สิทธิสวัสดิการ’ ที่จะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกันตนคงอยู่ในระบบอย่างเต็มใจ

วรรคตอนถัดจากนี้คือวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่หัวเรือใหญ่ในฝ่ายผู้ประกันตน กำลังจะผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ระบบประกันสังคมจากนี้ต่อไป