ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สพฉ. ย้ำ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตช่วงสงกรานต์ ต้องเข้าได้ทุกโรงพยาบาล เตือน ห้ามปฏิเสธคนไข้ โทษปรับสูงสุดหนึ่งแสน ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้


เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2567 ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวในงานกิจกรรมโครงการสงกรานต์ปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุถนน ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ตอนหนึ่งถึงมาตรการเตรียมความพร้อมของ สพฉ. ในช่วงเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์นี้ โดยเลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นปกติที่พี่น้องประชาชนจะมีการเดินทางข้ามพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งหากเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ก็จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ตนเองไม่ได้มีสิทธิ์การรักษาอยู่ประจำ

ทั้งนี้ สพฉ. ขอให้ประชาชนสามารถอุ่นใจได้ว่า หากเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้าโรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่ง ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์รักษาฉุกเฉินได้เหมือนกับโรงพยาบาลตามสิทธิ และหากเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือความพิการ สามารถเข้ารับการรักษาช่วยชีวิตภายใน 72 ชั่วโมง ที่โรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้เคียง ภายใต้เงื่อนไขของนโยบาย UCEP

นอกจากนี้ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สพฉ. ได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยสาเหตุจะต้องไม่ได้เกิดจากความประมาท เจตนากระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เสี่ยงให้เกิดเหตุ โดยมีอัตราชดเชยกรณีเสียชีวิต ไม่เกิน 1 ล้านบาท กรณีสูญเสียอวัยวะถาวร สูญเสียดวงตา ทุพพลภาพถาวร ให้เหมาจ่าย 300,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 500,000 บาท โดยผู้ยื่นคำขอต้องถือหนังสือเดินทางที่ลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้

"สพฉ. ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าผู้ป่วยฉุกเฉินที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตหรือความพิการ จะต้องได้รับการช่วยเหลือและรักษาอย่างทันท่วงที โดยสถานพยาบาลที่ใกล้และเหมาะสม ในส่วนของสถานพยาบาลเอกชนหากพบว่ามีการปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ก็จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มาตรา 28 ซึ่งมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล มาตรา 36 ผู้รับใบอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีและปรับไม่เกิน 40,000 บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต" เลขาธิการ สพฉ. กล่าว

อนึ่ง หากประชาชนพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1669 และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ UCEP สามารถปรึกษาได้ที่ศูนย์ประสานและคุ้มครองสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน สพฉ. หมายเลข 02-872-1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง