ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘หมอชลน่าน’ สั่ง ‘อย.’ ปรับระบบบริการครั้งใหญ่ ลดขั้นตอนการขออนุญาตลงครึ่งหนึ่ง ยกระดับศูนย์ บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เร่งทุกเรื่องรวดเร็ว-ง่ายขึ้น 


น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ฝ่ายการเมือง กล่าวถึงการปรับระบบการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า หลังจากที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้ อย. ไปเร่งรัด ดำเนินการให้การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของ อย. มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถส่งออก และจำหน่ายในต่างประเทศได้มากขึ้นนั้น โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข ได้สั่งการให้ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ไปเร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยด่วนที่สุด

ทั้งนี้ ล่าสุด อย.ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการโดย ปรับระบบการให้บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือศูนย์ One Stop Service (OSSC) ให้มีศักยภาพมากขึ้นด้วยการให้บริการด้วยระบบการทำงานแบบดิจิทัล ลดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต ให้รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และสะดวกมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มระบบให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการขอขึ้นทะเบียนด้วย นอกจากนี้ ยังได้ปรับทุกกระบวนงานในคู่มือประชาชน ลดขั้นตอนต่างๆ ลง 50% หรือประมาณครึ่งหนึ่ง 

น.ส.ตรีชฎา กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลโดย อย. มุ่งมั่นพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขณะเดียวกันยังได้ดำเนินมาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจในทุกระดับ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง