ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ด้านยา จำนวน 4 รายการ โดยทั้งหมดเป็นยา “ACCUPRIL” แต่คนละขนาดบรรจุ ซึ่งพบการปนเปื้อนของ Acceptable Daily Intake (18 ng/day)