ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่าย นวก. ยื่นหนังสือถึง ‘ชลน่าน-ปลัด สธ.’ ทวงถามความก้าวหน้าวิชาชีพใน 8 ประเด็นสำคัญ


ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) และเครือข่ายยกระดับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน นำโดย นายริซกี  สาร๊ะ เลขาธิการชมรม ในฐานะเลขาธิการสมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ พร้อมตัวแทนเครือข่าย เข้ายื่นหนังสือถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2567 เพื่อติดตามความคืบหน้าในประเด็นสิทธิ ความก้าวหน้าของสายงานวิชาชีพ และค่าตอบแทนของนักสาธารณสุข 

สำหรับสาระสำคัญของหนังสือมีด้วยกัน 8 ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นที่ 1 ขอให้เร่งรัดการดำเนินการย้ายสายงานนักวิชาการสาธารณสุข (นวก.) เป็นนักสาธารณสุข ในสังกัดสำนักปลัด สธ. และกรมกองต่างๆ ใน สธ.

ประเด็นที่ 2 ขอให้เร่งรัดการปรับตำแหน่งและเกื้อกูลสายงานทั่วไป ที่มีวุฒิปริญญาตรีด้านสาธารณสุข และใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน สู่สายงานวิชาการตำแหน่งนักสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ถึงสำนักปลัด สธ.

ประเด็นที่ 3 ขอให้พิจารณาแนวทางสำหรับผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข แต่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอื่น เช่น นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล ฯลฯ แต่ยังมีใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ให้สามารถเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข

ประเด็นที่ 4 ขอติดตามการดำเนินงาน ว.2 ชำนาญการพิเศษ  สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ 17 สายงาน ที่เคยดำเนินการมาแล้ว 1 รุ่น และหยุดชะงักไป ไม่มีความคืบหน้าต่อเนื่อง

ประเด็นที่ 5 ขอให้พิจารณาขยายการจัดสรรตำแหน่งชำนาญการพิเศษ  ของสายงานนักวิชาการสาธารณสุข/ นักสาธารณสุข  เช่นเดียวกับชำนาญการพิเศษหมื่นตำแหน่ง  ของสายงานพยาบาลวิชาชีพ

ประเด็นที่ 6 ขอติดตามความคืบหน้าประเด็นเงินประจำหนังสือสำนักงาน ก.พ. ถึงสำนักปลัด สธ. (หนังสือที่อ้างถึง 2) เพื่อให้มีการออกประกาศ กฎ กพ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินประจำตำแหน่ง 2551 ให้ระบุสายงานนักสาธารณสุข เป็นสายงานที่ได้รับเงินเงินประจำตำแหน่ง

ประเด็นที่ 7 ขอติดตามความคืบหน้าประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส) จากสำนักงาน ก.พ. สืบเนื่องจากกระทรวงมีการประชุมพิจารณาปรับปรุงและเพิ่มสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส) ไปยัง กพ.ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และ 4  ซึ่งมีสายงานนักสาธารณสุข/ นักวิชาการสาธารณสุขที่มีใบประกอบวิชาชีพ เป็นหนึ่งใน 8 สายงานที่ควรได้รับเงินเพิ่มพิเศษ พ.ต.ส ให้ทันในปี 2567 ด้วย

ประเด็นที่ 8 ขอให้ปรับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทาง ให้สายงาน นักสาธารณสุข เป็นสายงานสอบคัดเลือก แทน สายงานสอบแข่งขัน

 

1