ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนทำงาน


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2566 เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่อง อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ มีการแบ่งค่าตอบแทนนอกเวลาออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. อัตราค่าตอบแทนแพทย์ และทันตแพทย์ ซึ่งแบ่งออกเป็นอัตราค่าตอบแทนแพทย์ที่ปฏิบัติงานที่คลินิกผู้ป่วยนอก (OPD) อัตราค่าตอบแทนแพทย์ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย (IPD) อัตราค่าตอบแทนแพทย์ วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ และจิตแพทย์ ในการผ่าตัดหรือ หัตถการ และอัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ 

2. อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ซึ่งแบ่งออกเป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการที่คลินิกผู้ป่วยนอก (OPD) และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการที่คลินิกผู้ป่วยในหอผู้ป่วย (IPD) รวมถึงเจ้าที่ที่ให้บริการในห้องผ่าตัด/ห้องตรวจรักษาพิเศษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D150S0000000002800.pdf

1

1

2

3