รวมข้อมูล “วัคซีนโควิด-19” ปี 2021 ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงที่ทุกคนควรรู้

thumbnail

ความกังวลต่อวัคซีนวิด-19 ที่จะนำมาช่วยเราต่อสู้กับโรคระบาดนั้นยังคงมีอยู่มาก ทั้งความกังวลต่อประสิทธิภาพ ผลข้างเคียง และผลเสีย เหล่านี้มีผลโดยตรงกับความเชื่อมั่น และการตัดสินใจเข้ารับวัคซีน

The Coverage จึงรวบรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมดมาสรุปให้เห็นภาพรวมว่า ปัจจุบันเรามีวัคซีนทั้งหมดกี่ชนิด กี่ยี่ห้อ ประสิทธิภาพจากผลการศึกษาและใช้จริง รวมถึงผลข้างเคียงที่พบเจอหลังจากการได้รับวัคซีน

เริ่มต้นที่ ในปัจจุบัน โลกใช้วัคซีนทั้งสิ้น 5 ประเภท นั่นก็คือ Messenger RNA (mRNA), Viral Vector, วัคซีนเชื้อตาย, Protein Subunit, และ DNA

โดยในประเทศไทย มีการใช้วัคซีนหลักอยู่สองชนิด นั่นก็คือ Viral Vector ของ Oxford-AstraZeneca และแบบเชื้อตายของ Sinovac

ในบรรดาวัคซีนทั้งหมด mRNA มีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วนที่ด้อยที่สุดคือวัคซีนแบบเชื้อตาย

กระนั้น ผลข้างเคียงของวัคซีนทุกชนิดก็พบเจอคล้ายๆ กันเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นอาการไข้ หวัด คลื่นไส้ หรืออ่อนเพลีย แต่ก็มีพบเจอเช่นเดียวกันในวัควีนทุกชนิดว่า ผลข้างเคียงอาจจะนำไปสู่อาการรุนแรง เช่นความดันลดต่ำลง ภาวะลิ่มเลือดแข็งตัว ความผิดปกติในระบบอวัยวะภายใน จนอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ แต่ก็ต้องทำความเข้าใจว่า อาการทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในสัดส่วนที่น้อยมากๆ

ดังนั้นแล้ว จากข้อมูลทั้งหมดก็จะเห็นได้ว่า แม้ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันออกไป แต่การได้รับวัคซีนก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อทุกคน เพราะวัคซีนทุกตัวนั้นเฉลี่ยแล้วมีประสิทธิภาพในการป้องกันเพียงพอ และผลข้างเคียงต่างๆ ก็ชี้เห็นเช่นเดียวกันว่าอาการเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องกังวลและเกิดขึ้นได้น้อยมาก ถ้าปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการด้านวัคซีนอย่างเคร่งครัด

อ้างอิง
https://www.medicalnewstoday.com/articles/global-covid-19-vaccine-summary-side-effects#Potential-side-effects-per-vaccinemedicalnewstoday.com/articles/live-updates-coronavirus-covid-19#1
https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines-safety
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777417
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7008e3.htm
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n149