ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘พิพัฒน์’ เผย ยอด นายจ้าง ผู้ประกันตน ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ครั้งแรก กว่า 9.49 แสนราย


เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 2566 เพื่อหาผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ 7 คน ในการทำหน้าที่เสนอความเห็นและนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ

นอกจากนี้ ยังถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 รวมทั้งนายจ้าง ที่จ่ายเงินเข้าระบบประกันสังคม จะมีโอกาสเข้าคูหาเลือกตัวแทนในการดูแล สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของนายจ้างและผู้ประกันตนให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่เปิดระบบให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2566 จนกระทั่งปิดระบบลงทะเบียน  วันที่ 10 พ.ย. 2566 เวลา 23.59 น. มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ฝ่ายผู้ประกันตน จำนวน 945,609 ราย ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 4,209 ราย รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 949,818 ราย สำหรับผู้สมัครผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน มีจำนวน 247 ราย และผู้สมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จำนวน 69 ราย 

ทั้งนี้ สปส. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งในวันที่ 21 พ.ย. 2566 และประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขผู้สมัครในวันที่ 1 ธ.ค. 2566 ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th และที่ สปส. กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียด และคำแนะนำในการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) โทร. 02-956-2222 ในเวลา 08.30 - 16.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)