ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลประเมิน “นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” พบ ‘หน่วยบริการนวัตกรรมสาธารณสุขวิถีใหม่’ ช่วยลดแออัดใน รพ.ได้ พร้อมเผยข้อมูลการดำเนินการระยะที่ 1-2  มี ประชาชนรับบริการเกือบ 5 แสนครั้ง ใน 12 จังหวัดนำร่อง 


นพ.ปฏิภาคย์ นมะหุต ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับติดตามประเมินผล กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยถึงการประเมินผลโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวว่า ขณะนี้โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ได้ดำเนินการแล้วใน 2  ระยะ รวม 12 จังหวัด ได้แก่ ระยะที่ 1 มี 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และผู้อำนวยการฝ่ายกำกับติดตามประเมินผล  นราธิวาส ส่วนระยะที่ 2 มี 8 จังหวัด ได้แก่  เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี พังงา หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ นครราชสีมา และสระแก้ว โดยพบว่ามีประชาชนเข้ารับบริการสุขภาพไปแล้ว 1.6 ล้านคน รวมบริการทั้งหมดประมาณ 2.5 ล้านครั้ง ในจำนวนนี้เกือบ 25% หรือ 5.8 แสนครั้ง เป็นการใช้บริการจากหน่วยบริการนวัตกรรมสาธารณสุขวิถีใหม่ ทั้ง 7 ประเภท ที่ให้บริการโดยภาคเอกชน ประกอบด้วยคลินิกเวชกรรม ร้านยา คลินิกทันตกรรม คลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ (ตรวจแล็บ) คลินิกกายภาพบำบัดและคลินิกการแพทย์แผนไทย รวมถึงบริการโทรเวชกรรมหรือเทเลเมดิซีน