ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จังหวัด สถานะ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร   ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
กระบี่   ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
กาญจนบุรี    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
กาฬสินธุ์    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
กำแพงเพชร  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
ขอนแก่น   ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
จันทบุรี    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
ฉะเชิงเทรา    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
ชลบุรี    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
ชัยนาท เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
ชัยภูมิ  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
ชุมพร   ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
เชียงราย  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
เชียงใหม่  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
ตรัง เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
ตราด    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
ตาก    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
นครนายก   เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
นครปฐม    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
นครพนม  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
นครราชสีมา  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567
นครศรีธรรมราช   ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
นครสวรรค์  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567
นนทบุรี  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
นราธิวาส เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 1 ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2567
น่าน  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
บึงกาฬ เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
บุรีรัมย์ เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
ปทุมธานี เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
ประจวบคีรีขันธ์    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
ปราจีนบุรี    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
ปัตตานี  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
พระนครศรีอยุธยา  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
พังงา  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567
พัทลุง  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
พิจิตร เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
พิษณุโลก    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
เพชรบุรี เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 1 ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2567
เพชรบูรณ์  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567
แพร่  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 1 ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2567
พะเยา  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
ภูเก็ต    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
มหาสารคาม    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
มุกดาหาร    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
แม่ฮ่องสอน  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
ยะลา เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
ยโสธร    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
ร้อยเอ็ด  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 1 ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2567
ระนอง    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
ระยอง   ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
ราชบุรี    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
ลพบุรี  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
ลำปาง  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
ลำพูน เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
เลย เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
ศรีสะเกษ    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
สกลนคร เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
สงขลา  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
สตูล เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
สมุทรปราการ    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
สมุทรสงคราม    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
สมุทรสาคร    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
สระแก้ว เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567
สระบุรี  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
สิงห์บุรี เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567
สุโขทัย   ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
สุพรรณบุรี    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
สุราษฏร์ธานี   ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
สุรินทร์  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
หนองคาย เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
หนองบัวลำภู เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567
อ่างทอง เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
อุดรธานี  เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
อุทัยธานี เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
อุตรดิตถ์    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
อุบลราชธานี    ยังไม่เริ่ม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ 
อำนาจเจริญ เริ่มแล้ว   เริ่มในเฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567