ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.ประกาศข่าวดี “โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ” จากกองทุนท้องถิ่นฯ ครอบคลุมดูแลคนไทยทุกคน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ที่มีภาวะเป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีปัญหาการกลั้นขับถ่ายแล้ว พร้อมชวนท้องถิ่นร่วมใช้งบกองทุนจัดทำโครงการผ้าอ้อมฯ เพิ่ม


นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะติดเตียงหรือผู้ที่มีปัญหาการกลั้นขับถ่าย นอกจากการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลแล้ว ยังต้องเข้าถึงวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมถึงผ้าอ้อมและแผ่นรองซับที่ช่วยรองรับสิ่งขับถ่ายของผู้ป่วย ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) จึงมีมติให้บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2565 โดยกำหนดให้ดำเนินการภายใต้ “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น” (กปท.) ที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงอย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ในกลุ่มคนไทยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีปัญหาการกลั้นขับถ่าย

อย่างไรก็ตาม ด้วยก่อนหน้านี้ตามที่มีการทักท้วงข้อกฎหมายถึงการดำเนินงานของ สปสช. ที่ให้ครอบคลุมการดูแลคนไทยทุกคน ส่งผลให้การดำเนินงานสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ จึงเริ่มดำเนินการเฉพาะในกลุ่มผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทก่อน

นพ.อภิชาติ กล่าวต่อว่า ด้วยมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ที่ยืนยันการดำเนินการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับคนไทยทุกคนเป็นอำนาจ สปสช. ที่ทำได้ และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ที่มีผลบังคับใช้ ทำให้สิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมและแผ่นรองซับวันนี้ ครอบคลุมการดูแลคนไทยทุกคนทุกสิทธิที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีปัญหาการขับถ่ายแล้ว

“การดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีปัญหาการกลั้นขับถ่ายซึ่งดำเนินการด้วย กปท. ที่ผ่านมา คนทำงานมักจะถูกตั้งคำถามในเรื่องความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากจะมีเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองเท่านั้นที่ได้รับผ้าอ้อมและแผ่นรองซับ แต่วันนี้หลังจากมีความชัดเจนทางกฎหมาย ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีปัญหาการกลั้นขับถ่ายที่เป็นคนไทย ไม่ว่ามีสิทธิการรักษาพยาบาลใดก็สามารถรับผ้าอ้อมและแผ่นรองซับภายใต้ กปท.ได้แล้ว ซึ่งขอแจ้งไปยัง อปท. ที่ดำเนินงาน กปท. ทั่วประเทศว่า ในการจัดทำโครงการผ้าอ้อมฯ ท่านสามารถให้ดูแลให้ผู้ป่วยทุกสิทธิได้ ซึ่งขอให้จัดทำโครงการเสนอเพิ่มเติมเข้ามา” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

นพ.อภิชาติ กล่าวว่า ในส่วนของการจัดทำโครงการผ้าอ้อมและแผ่นรองซับ ปี 2566 นี้ ล่าสุดมี กปท. ที่ร่วมจัดทำโครงการฯ จำนวน 1,876 แห่ง เป็นจำนวน 2,295 โครงการ ดูแลผู้ป่วยจำนวน 44,667 คน แยกเป็นการให้ผ้าอ้อมจำนวน 18.02 ล้านชิ้น และแผ่นรองซับจำนวน 572,741 ชิ้น รวมเป็นงบประมาณกว่า 154.53 ล้านบาท ทั้งนี้ทั่วประเทศมี อปท. ที่ร่วมจัดตั้ง กปท. จำนวน 7,753 แห่ง จึงขอเชิญชวนให้ร่วมจัดทำโครงการฯ เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีปัญหาการกลั้นขับถ่ายเพิ่มเติม

1