ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘ผ้าอ้อมผู้ใหญ่’ แม้จะมีความจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง หากแต่ยังมีคนอีกไม่น้อยที่ยัง ‘เข้าไม่ถึง’ เพราะสู้ราคาไม่ไหว

ทว่าในบางพื้นที่ กลับนำ ‘ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับ’ มาจัดเป็น ‘สวัสดิการ’ ท้องถิ่นให้กับประชาชน โดยประชาชนสามารถเข้ามา ‘รับฟรี’ ได้

ตัวอย่างหนึ่งคือเทศบาลขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ที่จัดหา ‘ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับ’ มาแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการติดบ้าน-ติดเตียงในพื้นที่ ผ่านการดำเนินการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) หรือ กองทุนสุขภาพตำบล

สิทธิประโยชน์นี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้แบบทันทีทันใด