ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เตรียมจัดสรรเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นรอบที่ 2 สำหรับ กปท. ที่เงินไม่พอสำหรับจัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่ หรือทำโครงการส่งเสริมสุขภาพอื่น ๆ คาดสรุปตัวเลขท้องถิ่นที่ขอจัดสรรเงินเพิ่มเติมได้หลังวันที่ 31 มี.ค. นี้ พร้อมเตรียมเพิ่มรายการจัดหาแผ่นรองซับ-แผ่นเสริมซึมซับ เป็นทางเลือกนอกเหนือจากใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียว


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานจัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ที่คณะกรรมการ สปสช. อนุมัติเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2565 สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีปัญหาการกลั้นอุจจาระปัสสาวะ โดยระบุว่าในภาพรวมขณะนี้ท้องถิ่นต่างๆมีการใช้เงิน กปท. จัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้วประมาณ 8.7 ล้านชิ้น มีผู้ได้ผ้าอ้อมแล้ว 17,489 คน รอการประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอยู่ระหว่างกระบวนการนำรายชื่อไปจัดทำโครงการขออนุมัติงบประมาณอีก 6 หมื่นกว่าคน โดยคาดว่าหลังจากเดือน มี.ค. 2566 นี้ แต่ละพื้นที่น่าจะทยอยจัดซื้อและมอบให้แก่ผู้มีสิทธิได้ครบทุกคน

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ประเด็นที่พบเจอในขั้นตอนการดำเนินงานโครงการนี้ พบว่า 1. มีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาลบางแห่งที่มีแผนงานด้านสุขภาพประจำปีแล้ว ทำให้บางพื้นที่มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดหาผ้าอ้อมให้ผู้มีสิทธิในพื้นที่นั้นๆ 2. อบต.ขนาดเล็ก มีประชากรน้อย ได้รับเงินจัดสรรรายหัวไม่มาก ทำให้ไม่มีเงินเพียงพอในการจัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่

อย่างไรก็ดี ข้อติดขัดนี้น่าจะคลี่คลายหลังจากเดือน มี.ค. 2566 เนื่องจากในปีงบประมาณนี้ คณะกรรมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน กปท. รูปแบบใหม่ ให้ท้องถิ่นที่เงินไม่พอใช้ สามารถขอรับการจัดสรรเงินเพิ่มจาก สปสช. ได้ด้วย โดยที่ท้องถิ่นก็ต้องสมทบเงินเพิ่มด้วยเช่นกัน

สำหรับแหล่งงบประมาณที่นำมาจัดสรรเพิ่มเติมนี้ จะไม่มีการดึงเงินที่เคยจัดสรรไปแล้วกลับคืนมา แต่เป็นการปรับกระบวนการบริหารงบประมาณใหม่ในปี 2566 โดยนำเงินส่วนที่เหลือจาก กปท. ที่ไม่ได้ทำแผนการเงินประจำปี 2566 เนื่องจากมีเงินสะสมเหลืออยู่มาก และอีกส่วนคือ กปท. ที่มีเงินเหลือเกิน 1 เท่า ซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้ว สปสช. ก็จะไม่จัดสรรเงินสมทบเพิ่มเติมให้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1.สายด่วน สปสช. 1330

2.ช่องทางออนไลน์

• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6

Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ