ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.ลงพื้นที่ จ.ตาก เยี่ยมชมโครงการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับ แก่ผู้สูงอายุชาวไทยภูเขา ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก กปท. “รองเลขาฯ สปสช.’ เผยข้อมูลล่าสุด มี อบต. 1,169 แห่ง เข้าร่วมโครงการผ้าอ้อม-แผ่นรองซับปัสสาวะแล้ว


เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เยี่ยมชม ‘โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ-อุจจาระไม่ได้’ ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน (อบต.แม่ต้าน) อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ด้วยงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) หรือกองทุนสุขภาพตำบล

2

2

นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา นายก อบต.แม่ต้าน เปิดเผยว่า อบต.แม่ต้าน มีประชากรในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 10 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง หรือปกาเกอะญอ ปัญหาสุขภาพที่มักพบเจอคือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส่วนสถานการณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 722 ราย ส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับ

นายบุญเสริม กล่าวว่า อบต.แม่ต้าน ได้เข้าร่วมดำเนินงาน กปท. กับ สปสช. มาตั้งแต่ปี 2559 โดยปัจจุบัน กปท.แม่ต้าน ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.แม่ต้าน วงเงิน 34,986 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง มีค่า ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน และผู้มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

“กลุ่มเป้าหมายจะได้รับผ้าอ้อม 3 ชิ้นต่อวัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะมี Care Giver จำนวน 2 คน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสม.) จำนวน 2 คน รวมถึงสหวิชาชีพโรงพยาบาลท่าสองยาง เข้าไปติดตามเยี่ยมประเมินอาการอย่างต่อเนื่อง” นายบุญเสริม กล่าว

3

น.ส.ดวงฤทัย สวัสดิ์เริ่มใหม่ หลานสาวของผู้สูงอายุที่ได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กล่าวว่า ขอขอบคุณ สปสช. และ นายก อบต.แม่ต้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องผ้าอ้อม และการตรวจดูแลร่างกายของคุณยายถึงที่บ้าน รู้สึกดีใจแล้วขอบคุณเป็นอย่างมากที่มีเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ขณะนี้คุณยายมีกำลังใจที่ดีขึ้นหลังจากเข้ารับการรักษาเส้นเลือดในสมองตีบ การแจกผ้าอ้อมฟรีช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นอย่างมาก
 
ทางด้าน ทพ.อรรถพร กล่าวว่า โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ-อุจจาระไม่ได้ เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง หรือมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันตามดัชนีดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) ระหว่าง 0-6 รวมถึงกลุ่มที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระ-ปัสสาวะไม่ได้ ผ่านการจัดทำโครงการและสนับสนุนงบประมาณจาก กปท.

3
 
ทพ.อรรถพร กล่าวว่า ภายหลัง กปท. อนุมัติโครงการ หน่วยงานที่เสนอโครงการจะดำเนินการจัดหาและส่งมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ตำบลแม่ต้าน อ.ท่าสองยาง มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เมื่อได้รับการประเมินสุขภาพจากหน่วยบริการในพื้นที่ก็จะได้รับการดูแลตามนโยบายดังกล่าวเช่นกัน
 
รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวอีกว่า ขณะนี้มี อบต. เข้าร่วม กปท. มากถึง 99.6% รวมทั้งสิ้น 7,741 แห่ง ในจำนวนนี้มี อบต.เข้าร่วมโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ มีจำนวน 1,169 แห่ง และมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ได้รับผ้าอ้อมแล้ว จำนวน 26,767คน มีจำนวน 12,883,343 ชิ้น (ข้อมูล ณ 25 เมษายน 2566)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw