ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรพ. เปิดบ้านต้อนรับ ‘ECRI Asia Pacific’ ในโอกาสเยี่ยมการดำเนินงาน พร้อมกับร่วมกันพัฒนาทิศทางของแนวคิดผลเสียที่เกิดขึ้นต่อผู้ป่วยทั่วโลก-หารือการทำรายงาน ‘ความปลอดภัยของผู้ป่วย’ 


พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. พร้อมด้วย พญ.เอกจิตรา สุขกุล รองผู้อำนวยการ สรพ. และ ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการ สรพ. ให้การต้อนรับ ดร. มาร์คัส ชาแบ็คเกอร์ ซีอีโอ Emergency Care Research Institute (ECRI) Asia Pacific นายเอริค วู กิต ซอง ผู้อำนวยการ ECRI Asia Pacific และ น.ส. Stella Cheong ที่ปรึกษาอาวุโส ECRI Asia Pacific เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2566 เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม สรพ.

นอกจากนี้ พญ.ปิยวรรณ ยังได้ร่วมบรรยายถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook page HA Thailand เรื่อง “Total Systematic Approach to Patient Safety” & “Patient Safety in the U.S.” “Patient Safety in Thailand (3P Safety)” & “Top 10 Patient Safety Report in 2023” เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้

รวมถึงร่วมกันในการพัฒนาแนวคิดผลเสียที่เกิดขึ้นต่อผู้ป่วยที่ทั่วโลกกำลังกล่าวถึง และหารือเกี่ยวกับการรายงานความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยการเรียนรู้จากความผิดพลาดของระบบการดูแลสุขภาพร่วมกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการ 3P Safety ด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความร่วมมือที่ สรพ. ได้ร่วมกับ ECRI Asia Pacific เพื่อเตรียมจัดทำรายงานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย “Thailand Top 10 Patient Safety” ในประเทศไทย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตีพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยรายงานนี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานพยาบาล พร้อมกับการเรียนรู้และปรับปรุงระบบความปลอดภัยของการดูแลผู้ป่วยในประเทศไทย