ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี คิกออฟ บริการตรวจยีนมะเร็งเต้านม – รังไข่ ‘BRCA1/2 Multigene panel’ เดินหน้าเป็นศูนย์กลางตรวจยีนมะเร็งภาคตะวันออก พร้อมหนุนสิทธิประโยชน์บัตรทอง ““ตรวจคัดกรองยีนมะเร็งเต้านม BRCA1/BRCA2” ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูง และญาติสายตรงที่มีประวัติครอบครัวตรวจพบยีนกลายพันธุ์    


เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2567 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี จัดพิธีเปิดการให้บริการตรวจยีนมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ BRCA1/2 Multigene panel โดยมี นพ.มนู ศุกลสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ. และ นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี (สสจ.จันทบุรี) เข้าร่วมในพิธี

นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สาขามะเร็ง และประธานคณะทำงานเวชศาสตร์จีโนม โรงพยาบาลพระปกเกล้า เปิดเผยว่า สำหรับที่มาของการเปิดให้บริการการตรวจยีน BRCA1/2 Multiple panel ในครั้งนี้ มาจากการที่ โรงพยาบาลพระปกเกล้าพบว่า จ.จันทบุรี มีแนวโน้มของการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปีที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ อีกทั้งในแต่ละปีทางโรงพยาบาลฯ ก็มีการให้บริการดูแลรักษาให้กับผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ถึงปีละ 2,000 คน ซึ่งต่อมาก็ทราบว่าสาเหตุน่าจะมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรม หรือก็คือการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1/2 หรือยีนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง