ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน-สหภาพคนทำงาน-Nurses Connect ออกประกาศ เตรียมเข้าพบผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร หารือปัญหาชั่วโมงการทำงานแพทย์ ชี้ ที่ผ่านมาเรียกร้องแล้วแต่ยังไม่มีการควบคุม 


ตัวแทนจากสมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (สพง.) สหภาพคนทำงานและ Nurses Connect ออกประกาศเตรียมเข้าพบผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับคณะกรรมาธิการแรงงาน (กมธ.แรงงาน) สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายสุเทพ อู่อ้น ประธาน กมธ.แรงงาน เพื่อหารือปัญหาเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 25 ต.ค. 2565  ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 

ประกาศฉบับนี้ระบุว่า ปัจจุบันการทำงานของบุคลากรทางแพทย์ที่ทำงานกับรัฐบาล มีจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่สูงมาก ทั้งในเวลาและเวรนอกเวลาราชการ ซึ่งจากการสำรวจในปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “ภาระงานและภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขและผลกระทบต่อผู้ป่วย” โดย รศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ที่มีแพทย์ร่วมตอบแบบสอบถามมากถึง 1,105 คน พบว่า แพทย์กว่า 60% ทำงานเกิน 80 ชั่วโมง ส่วนพยาบาลไทยต้องทำงานเฉลี่ยมากถึง 71-80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งจำนวนชั่วโมงการทำงานนี้ถือว่าสูงเกินกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้เป็นเท่าตัว 

จากการทำงานแบบนี้ส่งผลกระทบมากมาย ส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของแพทย์และพยาบาลโดยตรง หลายคนต้องพบกับภาวะหมดไฟ หรือเป็นโรคซึมเศร้า แต่ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะอยู่เวรหรือไม่เนื่องจากหลายโรงพยาบาลมีตำแหน่งบุคลากรไม่เพียงพอ และจำเป็นต้องลาออกเนื่องจากไม่สามารถฝืนทำงานภายใต้แรงกดดันด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนแรงได้ อย่างไรก็ตาม ผลเสียที่สำคัญที่สุด ก็คือความเสี่ยงต่อผู้ป่วยนั่นเอง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการยื่นข้อเรียกร้องของทีมบุคลากรทางการแพทย์อย่างยาวนาน เพื่อเรียกร้องให้มีการกำหนดชั่วโมงการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยในการประชุมแต่ละครั้งได้มีผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทยสภา สภาการพยาบาล และ สธ. เข้ารับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อเสนอ แต่ในที่สุดแล้วก็ยังไม่เคยมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการหรือมีการกำหนดเป็นกฎหมายควบคุมการทำงานแต่อย่างใด

1