ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดแผน 4 ระยะ (4 เดือน) หรือเรียกว่า 3 บวก 1 เปลี่ยนจากการระบาด (Pandemic) เป็นระยะเข้าสู่โรคประจำถิ่น (Endemic approach)

ระยะที่ 1 Combatting (12 มี.ค.- ต้น เม.ย. 2565)

  • เป็นระยะต่อสู้ ต้องกดตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ให้สูงกว่านี้ เพื่อลดการระบาด ลดความรุนแรงลง โดยจะมีมาตรการต่างๆ ออกไป

ระยะที่ 2 Plateau (เม.ย.- พ.ค. 2565)

  •  คงระดับผู้ติดเชื้อไม่ให้สูงขึ้น ให้เป็นระนาบจนลดลงเรื่อย

ระยะที่ 3 Declining (ปลาย พ.ค.- 30 มิ.ย. 2565)

  • ลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้เหลือ 1,000 - 2,000พันราย

ระยะ 4 (บวก 1) Post pandemic (1 ก.ค 25.65 เป็นต้นไป)

  • ออกจากโรคระบาดเข้าสู่โรคประจำถิ่น