เสนอรัฐแบน ‘บุหรี่ไฟฟ้า’ พ้นไทย ‘สูบ-นำเข้า-จำหน่าย’ ผิดกฎหมาย วิจัยพบทำพันธุกรรมมนุษย์ผิดปกติ

thumbnail

นักวิชาการรีวิววรรณกรรมทั่วโลก พบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสาเหตุทำให้พันธุกรรมผิดปกติ จี้รัฐยกระดับคุมเข้ม ห้ามนำเข้า-จำหน่าย-สูบ


ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า จากการวิจัยเรื่อง “อันตรายของการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และนโยบายควบคุมการใช้ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์” ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ตอนหนึ่งว่า อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าที่่ปรากฏในงานวิชาการต่างประเทศมีหลายแง่มุม ที่น่าสนใจคือการส่งต่อความผิดปกติทางพันธุกรรม

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ กล่าวว่า นักวิจัยจาก University of Sydney และ University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย ได้ร่วมกันค้นคว้าและพบกรณีที่แม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจนเกิดยีนที่ผิดปกติ และได้ส่งต่อยีนผิดปกตินั้นให้ทารกในครรภ์

นอกจากนี้ นักวิจัยจาก UFZ–Helmholtz Centre for Environmental Research Leipzig-Halle ร่วมกับ German Cancer Research Center ประเทศเยอรมัน ยังได้ทดลองในสัตว์และพบการถ่ายทอดยีนผิดปกติจากบุหรี่ไฟฟ้าในหนูจากรุ่นแม่ไปจนถึงรุ่นหลาน

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ กล่าวอีกว่า คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าในแง่สุขภาพไม่ควรให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย และควรให้สถานะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งการนำเข้า การขาย และการสูบ แต่หากไม่สามารถห้ามได้ ก็ควรจัดให้ตัวอุปกรณ์ที่ใช้สูบและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์และยาทางการแพทย์ ที่ต้องมีการขึ้นทะเบียน หรือให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นผู้อนุมัติเพื่อปกป้องผู้บริโภค

“โดยเฉพาะในส่วนของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าต้องห้ามใส่สารสกัดกัญชา ทั้ง THC/CBD และวิตามิน A เพราะพบว่ามีส่วนทำให้เกิดภาวะอิวาลีที่จะนำไปสู่ปอดอักเสบเฉียบพลันและเสียชีวิตได้” ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ หากมีข้อบ่งชี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยลดการสูบหรือช่วยเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้จริง การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดหรือเลิกบุหรี่ธรรมดาต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านั้น

อนึ่ง งานวิจัยดังกล่าว เป็นการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศซึ่งเป็นวารสารวิชาการปี 2553 - ปัจจุบัน ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 7 ประเทศ และประเทศที่มีรายได้สูง 3 ประเทศ ควบคู่ไปกับเอกสารของหน่วยงานด้านสุขภาพ เช่น องค์การอนามัยโลก