ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือสิ่งที่ทำให้แต่ละประเทศตอบสนองต่อโควิด-19 แตกต่างกัน

thumbnail

ธนาคารโลก (World Bank) เผยแพร่บทความหัวข้อ “COVID-19 (coronavirus): Universal health coverage in times of crisis” โดยระบุไว้ตอนหนึ่งว่า ระบบสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือสิ่งที่ทำให้แต่ละประเทศตอบสนองต่อโควิด-19 แตกต่างกัน

บทความดังกล่าว ยืนยันว่า ประเทศที่ไม่มีระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมากพอ รวมไปถึงประเทศที่จำกัดการให้บริการด้านสุขภาพและจำเขี่ยในการสนับสนุนงบประมาณ ...

ล้วนแล้วแต่ต้องพบกับ “โศกนาฏกรรมจากโรคระบาด”

สำหรับประเทศไทยไม่ได้ตกอยู่ในชะตากรรมเช่นนั้น ส่วนสำคัญเป็นเพราะเรามีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถึง 3 ระบบใหญ่ ครอบคลุมประชากรเกือบ 100%