ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะทูตานุทูต 45 ประเทศ ร่วมเฉลิมฉลอง “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล 2566” (UHC Day 2023) ลงพื้นที่วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) เขตดอนเมือง เยี่ยมชมการจัด “บริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชม” โดยกรุงเทพมหานคร ดูแลประชาชนในพื้นที่เข้าถึงสิทธิและบริการสุขภาพ กลไกสนับสนุน “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” บรรลุเป้าหมาย


วันที่ 8 ธ.ค. 2566 รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสข.) ร่วมให้การต้อนรับคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ 45 ประเทศ ที่ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุกในระดับชุมชนตามนโยบายกรุงเทพมหานคร ในการยกระดับสุขภาพปฐมภูมิเพื่อคน กทม. สุขภาพดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล 2566 หรือ UHC Day 2023 (International Universal Health Coverage Day) โดยปีนี้ได้กำหนดการรณรงค์ในหัวข้อ “สุขภาพดีถ้วนหน้า: ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ” จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1

รศ.ดร.ทวิดา กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะทูตานุทูตครั้งนี้ ในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล เพื่อรณรงค์ให้นานาประเทศเห็นความสำคัญของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชากรของประเทศ โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ แม้ว่าจะมีความเป็นมืองใหญ่ที่เป็นจุดศูนย์รวมของบริการทางการแพทย์และโรงพยาบาลชั้นนำระดับประเทศ และประชาชนมีสิทธิหลักประกันสุภาพถ้วนหน้าแล้ว แต่การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนยังเป็นอุปสรรค ด้วยจำนวนประชากรที่หนาแน่น หน่วยบริการที่มีจำกัด นอกจากความร่วมมือของหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว การบริการสาธารณสุขเชิงรุกในระดับชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการเข้าถึงสิทธิและบริการ

ดังนั้นที่ผ่านมานโยบายด้านสุขภาพของกรุงเทพฯ จึงมีการเน้นการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดบริการในรูปแบบที่อำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับประชาชน ลดค่าใช้จ่าย และลดความแออัดในโรงพยาบาล อาทิ บริการหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ตาม “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ที่ได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีทีมหมุนเวียนออกให้บริการทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร

2

2

สำหรับบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่ให้บริการ อาทิ บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง, คลินิกลดน้ำหนัก แนะนำเรื่องอาหารและการออกกำลังกายเป็นรายบุคคล, รถตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่ ให้บริการสอนและตรวจคลำเต้านม บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดย HPV DNA test, รถตรวจคัดกรองจอประสาทตาและความดันตา ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้สูงอายุ, รถเอกซเรย์ปอดดิจิตอล สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อวัณโรคปอด

รถทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจสุขภาพภายในช่องปาก ให้การรักษาอุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน, รถคลายเครียดเคลื่อนที่ บริการประเมินความเครียด/ซึมเศร้า ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตโดยนักจิตวิยา บริการแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ ให้คำแนะนำและปรึกษาการใช้ระบบการแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพ และการให้คำปรึกษาและแนะนำขั้นตอนการเจาะเลือดและตรวจแล็บใกล้บ้านเพื่อลดความแออัดในหน่วยบริการ เป็นต้น

4

4

“วันนี้เป็นการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในเขตดอนเมืองที่วัดไผ่เขียว ซึ่งเป็นไปตามแผนบริการสาธารณสุขเชิงรุกของสำนักอนามัย โดยคณะทูตานุทูตที่มาในวันนี้จะได้เยี่ยมชมการให้บริการของทางกรุงเทพมหานคร ที่เป็นส่วนสนับสนุนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) และมีสุขภาพที่ดี” รองผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร กล่าว

ด้าน นพ.จเด็จ กล่าวว่า วันนี้ประเทศไทยได้ดูแลให้คนไทยทุกคนมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งในส่วนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมดูแลผู้มีสิทธิจำนวน 47.73 ล้านคน ด้วยจำนวนประชากรที่มากขนาดนี้ จำเป็นต้องมีบริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการ รวมถึงการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน ซึ่ง “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ที่ทางคณะทูตานุทูตได้มาเยี่ยมชมในวันนี้ เป็นรูปแบบบริการเชิงรุกที่ไม่เพียงทำให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่จำเป็นอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากช่วยลดความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพแล้ว ยังเป็นการช่วยลดความแออัดการรับบริการในโรงพยาบาล

2

3

“บริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมในวันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะสร้างความเท่าเทียมด้านสุขภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ขณะเดียวกันยังเป็นส่วนที่สนับสนุนให้การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่ปรากฎนี้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1. สายด่วน สปสช. 1330
2. ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิกที่ https://lin.ee/nwxfnHw