ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ชลน่าน” โต้ฝ่ายค้าน อย่าบิดเบือนกฎหมาย ยาบ้า 5 เม็ด ไม่ได้เปิดช่องให้ค้าและเสพ แต่เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยคืนคนดีสู่สังคม พร้อมแจงปลดล็อกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น 


นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรณีนโยบายของ สธ. เรื่องของการใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์หรือเพื่อการสันทนาการว่าในการแก้กฎกระทรวงสาธารณสุข มีการกำหนดไว้ชัดเจนว่าให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อสุขภาพเท่านั้น ซึ่งตามอนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้ภาครัฐในประเทศสมาชิก ที่จะมีการใช้กัญชา ต้องออกกฎหมายมาควบคุม ซึ่ง สธ. ได้ร่างและอยู่ระหว่างรอการพิจารณา ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ยืนยันว่าการปลูกกัญชา การผลิตหรือแปรรูปกัญชา ต้องขออนุญาตจากภาครัฐก่อนเท่านั้น