ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ก.พ. ส่งหนังสือตอบกลับ ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ กรณีขอเปลี่ยน ‘นักสาธารณสุข’ จากสายงาน ‘สอบแข่งขัน’ เป็น ‘สอบคัดเลือก’ ระบุ พิจารณาจากความจำเป็น-ความต้องการ ของส่วนราชการ


จากกรณีที่เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2567 ทางชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) ได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อขอติดตามความก้าวหน้าในเรื่องต่างๆ โดยหนึ่งในนั้นคือการขอให้ปรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางให้สายงานนักสาธารณสุขเป็นสายงานสอบคัดเลือกแทนสายงานสอบแข่งขัน โดยขอให้ สำนักงาน ก.พ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งรัดดำเนินการนั้น 

ล่าสุด ดร.ริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (แห่งประเทศไทย) เปิดเผยกับ “The Coverage” ว่า สำนักงาน ก.พ. ได้ส่งหนังสือตอบกลับต่อประเด็นดังกล่าวมาให้ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2567 โดยระบุว่า ก.พ. จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวจากเหตุผลความจำเป็นและความต้องการของส่วนราชการ หรือก็คือกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งจะต้องจัดทำคำขอพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาส่งมาให้สำนักงาน ก.พ. ซึ่งจะมีการวิเคราะห์และเสนอต่อ ก.พ. เพื่อพิจารณาต่อไป

1

ดร.ริซกี กล่าวว่า หลังจากนี้ทางชมรมฯ จะดำเนินการวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นเบื้องต้นและเตรียมส่งต่อให้คณะกรรมการสภาการสาธารณสุชชุดใหม่ตั้งคณะทำงานวิเคราะห์เพิ่มเติมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อส่งข้อมูลดังกล่าวและบทวิเคราะห์ให้ สธ. พิจารณา และส่งต่อไปยังสำนักงาน ก.พ. โดยจะมีการผลักดันให้สำเร็จให้ได้ภายในปี 2567 นี้

“ขณะนี้สภาการสาธารณสุขชุมชนอยู่ในช่วงที่คณะกรรมการเป็นชุดรักษาการและกำลังเตรียมการเลือกตั้งใหม่ ดังนั้นการจะตั้งคณะทำงานเพื่อมาศึกษาวิเคราะห์อาจจะลำบาก ดังนั้นจึงควรจะต้องรอชุดใหม่ดีกว่า ซึ่งการเลือกตั้งจะมีการนับคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 19 เม.ย. 2567” เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ ระบุ

ดร.ริซกี กล่าวต่อไปว่า สำหรับเหตุผลความจำเป็นที่ต้องยื่นหนังสือเพื่อให้ดำเนินการในเรื่องนี้ เพราะขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่นักสาธารณสุขที่มีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจะกลายเป็นนักสาธารณสุขที่มีตำแหน่งเฉพาะในหน่วยงานสังกัด สธ. ดังนั้นควรจะเตรียมการให้เขาเหล่านี้ได้รับโอกาสในการสอบคัดเลือกภายใน สธ. หรือจังหวัด แทนการสอบแข่งขันผ่าน ก.พ. ที่มีคนสมัครจำนวนมาก แต่มีการรับบรรจุจำกัด

2

“ในเมื่อนักสาธารณสุขเป็นวิชาชีพเฉพาะแล้ว ก็ควรได้รับสิทธิเหมือนวิชาชีพอื่นๆ อย่าง แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชฯ ในการสอบคัดเลือกแทนการสอบแข่งขัน เพราะจะทำให้นักสาธารณสุขที่มีใบประกอบวิชาชีพมีโอกาสได้รับการบรรจุมากกว่าที่ผ่านมา” ดร.ริซกี กล่าว