ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.ลงพื้นที่ จ.พังงา เตรียมพร้อมเดินหน้า 30 บาทรักษาทุกที่ฯ เฟส 2 เยี่ยมชม ‘คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์-คลินิกกายภาพบำบัด’ ด้านหน่วยบริการ ระบุ โครงการฯ นี้ ทำให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเข้าถึงบริการสะดวกขึ้น ใช้บทบาทวิชาชีพร่วมดูแลประชาชน


นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) และในฐานะประธานคณะทำงานกำกับติดตามประเมินผลโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ และ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของ “หน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่” ตามนโยบาย “ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ระยะที่ 2 ในจังหวัดพังงา โดยเข้าเยี่ยมชมหน่วยบริการฯ 2 แห่งที่ได้เข้าร่วม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คือที่ หมอไหมคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และพิสมัยคลินิกกายภาพบำบัด

นพ.สุวิทย์ กล่าวว่า จากที่ลงพื้นที่มีความประทับใจหน่วยบริการภาคเอกชนในจังหวัดพังงาที่เข้ามาเป็นหน่วยบริการเพื่อยกระดับ 30 บาทฯ แม้เป็นจังหวัดเล็กๆ มีประชากรเพียง 2.7 แสนคน แต่ก็มีหน่วยบริการที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งประโยชน์ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจะตกกับประชาชนในพื้นที่ เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นและมีความสะดวกมากขึ้น สำหรับหน่วยบริการที่ลังเลเข้าร่วมโครงการฯ นั้น ในส่วนของการจ่ายชดเชยค่าบริการ  สปสช. ยืนยันแล้วว่าสามรถจ่ายได้ใน 3 วัน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ สปสช. เขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สายด่วน สปสช. 1330 ที่คอยดูแล ตอบข้อซักถามกับหน่วยบริการ

“โครงการฯ นี้ ยังเป็นโอกาสในการแสดงบทบาทวิชาชีพในการรักษาผู้ป่วยให้มีอาการดีขึ้นและมีความภาคภูมิใจนอกจากรายได้ที่ได้เสริมเพิ่มหลังเข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ดีหลังการที่ลงพื้นที่ 8 จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนเฟส 2 พบว่า ทุกที่มีหน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่มีความพร้อมแล้ว แต่สิ่งที่อยากเน้นย้ำคือขอหน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด" ประธานคณะทำงานติดตามประเมินผลฯ กล่าว