ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“เกณิกา” เผย กรมสุขภาพจิต วางแผนสนับสนุน ดูแลสุขภาพใจให้ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ ตั้งเป้าลดความเครียด ภาวะซึมเศร้า สร้างความเข้มแข็งทางใจ


เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2567 น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลศรีธัญญา ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มีการจัดทำแผนการช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ ณ เรือนจำกลางบางขวาง พร้อมตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ จ.นนทบุรี เนื่องจากปัจจุบันการก่อความรุนแรงจากสารเสพติดก่อความรุนแรง ในสังคม ทำให้จำนวนและขนาดของปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังมากขึ้น มีผลกระทบต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับผู้ต้องขัง ทำให้เกิดภาวะเครียด

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อไปว่า กรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนเรือนจำกลางบางขวางในความต้องการดังกล่าว เพื่อเข้ามาช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ และเพื่อสนับสนุน ดูแลผู้ปฏิบัติงาน โดยทีมสหวิชาชีพของหน่วยงานในกรมสุขภาพจิตในการประเมินช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ ซึ่งคาดหวังว่าจะลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ เช่น ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บุคลากรด้วย

“แผนการช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ จะมีการประเมินตรวจเช็กสุขภาพใจ ผ่าน Application Mental Health Check In หรือ www.วัดใจ.com และการให้ความรู้กับบุคลากรในการดูแลด้านจิตใจ การจัดการความเครียด และการจัดทีมสหวิชาชีพลงไปให้ความช่วยเหลือ โดยใช้เครื่อง Biofeedback ประเมินความเครียด การให้คำปรึกษาผ่านระบบ Tele-psychiatry รวมถึงให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและติดตามต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ จ.นนทบุรี ได้รับการประเมิน และดูแลด้านจิตใจ รู้วิธีการจัดการกับความเครียดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มศักยภาพให้กับการทำงาน” น.ส.เกณิกา ระบุ