ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้ประกันต้องรู้! โดยปกติแล้ว ‘ผู้ที่มีนายจ้าง’ ตามกฎหมาย จะต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม มาตรา 33 ทว่า เมื่อ ‘ลาออกจากงาน’ หรือ ‘ว่างงาน’ แล้วไม่ได้ส่งเงินสมทบต่อ สิทธิประกันสังคมจะคุ้มครองต่ออีกเพียง 6 เดือนเท่านั้น ก่อนจะเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) โดยอัตโนมัติ

เมื่อผู้ประกันตนกลายเป็นผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท จำเป็นต้องลงทะเบียน เพื่อเลือกหน่วยบริการประจำ (สถานพยาบาล) ซึ่งทำได้ทั้งผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. และ ไลน์ OA สปสช. แต่ในกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ทาง สปสช. จะลงทะเบียนแทนให้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลในภายหลังได้ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้สิทธิเปลี่ยนได้ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง