ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก 10 จังหวัด เฉพาะเดือน ก.ย. ยอดผู้ป่วยสูงกว่าแสนราย “หมอชลน่าน” สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมขยายสิทธิเด็กที่ควรได้รับวัคซีนจากเดิม 6 เดือน – 2 ปี ออกไปเป็น 5 ปี สำรองวัคซีน เร่งฉีดกลุ่มเสี่ยง 608 และหญิงตั้งครรภ์ พร้อมเร่ง อย. บรรจุ ฟาวิพิราเวียร์ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อเตรียมพร้อมเป็นทางเลือกในการรักษาไข้หวัดใหญ่


จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะสายพันธุ์ A H1N1, H3N2 และสายพันธุ์ B ที่ระบาดรุนแรงในหลายจังหวัด ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2566 ถึง 248,322 ราย อัตราป่วย 375.50 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 8 ราย (อัตราป่วยตาย 3.2 รายต่อผู้ป่วยแสนราย) เฉพาะในเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง 109,556 ราย

ล่าสุด นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อรับมือสถานการณ์การระบาดรุนแรง โดยเฉพาะใน 10 จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยสูงที่สุด ได้แก่ ระยอง ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร (กทม.) เชียงใหม่ ยโสธร พัทลุง อุบลราชธานี ลำพูน นครปฐม และจันทบุรี โดยให้ สธ. ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เร่งจัดหาและดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

ทั้งนี้ เน้นกลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และเพิ่มเติมคือ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากกลุ่มนี้หากได้รับเชื้อจะมีอาการรุนแรงมากกว่า

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองจำนวนมากให้กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปดูแลการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งพบว่าสิทธิในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับเด็กในปัจจุบัน คือ อายุ 6 เดือน - 2 ปี ซึ่งคิดว่าไม่เพียงพอ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเรื่องการขยายอายุการฉีดวัคซีนในเด็กไปถึง 5 ปี 

เพื่อจะได้สกัดกั้นการระบาดได้มากขึ้น รวมทั้งอาจขยายระยะเวลาการรณรงค์ฉีดวัคซีนจากเดือนพฤษภาคม-สิงหาคมของทุกปี ให้ยาวไปถึงเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากในปีนี้ สถานการณ์การระบาดค่อนข้างรุนแรง และ ฤดูฝนยาวนานขึ้น ส่วนที่มีข่าวว่า ขาดแคลนยารักษาไข้หวัดใหญ่นั้น ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เร่งบรรจุยาฟาวิพิราเวียร์ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้เป็นทางเลือกในการใช้เป็นยารักษาไข้หวัดใหญ่ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงแล้ว