ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘หมอชลน่าน’ รับปาก ‘กลุ่มลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ภาค-สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย’ ปรับฐานเงินเดือนเพิ่ม 3,000 บาท ส่วนประเด็นอื่นๆ พร้อนเดินหน้าต่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


วันที่ 15 ก.ย. 2566 น.ส.อภิสราธรณ์ พันธ์พหลเวช ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ภาค พร้อมด้วย นายศุภชัย เครือเมฆ ที่ปรึกษาสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้เข้าแสดงความยินกับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) ที่ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในเรื่องการบรรจุตำแหน่ง เพิ่มค่าตอบแทน สวัสดิการ เงินบำเหน็จบำนาญ ฯลฯ 

น.ส.อภิสราธรณ์ เปิดเผยว่า ที่มาแสดงความยินดีและยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมในวันนี้ เพราะอยากให้ผู้บริหารชุดนี้ช่วยผลักดันแก้ไขปัญหาของกลุ่มลูกจ้าง สธ. หลังมีการนำเรื่องมาเสนอที่ สธ. หลายครั้งแล้ว ตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ ซึ่ง นพ.ชลน่าน ก็บอกว่าจะช่วยผลักดัน โดยเฉพาะการปรับฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้น 3,000 บาท ให้กับลูกจ้าง สธ. กว่า 1 แสนคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจหลังโควิด-19 

ในส่วนข้อเรียกร้องอื่นๆ รมว.สธ. ก็ได้รับเรื่องและให้ความมั่นว่าจะดำเนินการหารือต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ให้กับ ลูกจ้างรายวัน รายคาบ และจ้างเหมา เป็นลูกจ้างรายเดือน และให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พ.ก.ส.) ทุกสายงานได้ปรับเป็นข้าราชการ พิจารณาสวัสดิการของ พ.ก.ส. ให้เทียบเท่าลูกจ้างประจำ และยกเลิกสัญญาจ้างเดิม เปลี่ยนเป็น 60 ปี ฯลฯ

ด้าน นายศุภชัย กล่าวว่า ในนามของสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย วันนี้ได้มาร่วมแสดงความยินดี พร้อมยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ 1. ขอให้หลังวันที่ 30 ก.ย. นี้ ลูกจ้างประจำทั้ง 20 กระทรวง ทบวงกรม ได้รับสิทธิ์รักษาภายใต้ระบบสวัสดิการข้าราชการดังเดิม โดยไม่เปลี่ยนให้เป็นสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท)

2. การปรับให้ลูกจ้างประจำที่แม้ทำงานไม่ครบ 25 ปี ให้ได้รับเงินบำเหน็จ บำนาญรายเดือน เหมือนข้าราชการ ไม่ใช่รับเงินก้อนแบบที่ผ่านมา และ 3. การปรับเงินบำเหน็จ บำนาญเพิ่มขึ้น หลังไม่มีการปรับขึ้นมาตั้งแต่ปี 2552  โดย นพ.ชลน่าน ได้รับเรื่องและเมื่อได้อ่านข้อเรียกร้องแล้วคาดว่าคงจะต้องคุยเพิ่มเติม หรือหากยังไม่มีการดำเนินการต่อ ทางสมาคมลูกจ้างฯ จะทำหนังสือทวงถามต่อไป