ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ หนุนรัฐบาลทำบำนาญประชาชนแบบถ้วนหน้า เชื่อระบบบริการสุขภาพดีอยู่แล้ว หากมีบำนาญให้ด้วยจะยกระดับคุณภาพชีวิตได้


นายสุพจน์ หลี่จา นายกสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ (สสช.) เปิดเผยกับ The Coverage ถึงประเด็นที่แต่ละพรรคการเมืองกำลังแข่งขันหาเสียงเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้าย โดยมีการชูประเด็นบำนาญผู้สูงอายุ หรือบำนาญประชาชนเป็นจุดขาย ว่า เห็นด้วยที่ประเทศไทยจะมีรัฐสวัสดิการด้วยการจัดทำบำนาญประชาชน หรือบำนาญผู้สูงอายุ และอย่างน้อยก็เห็นแล้วว่า สังคมไทยกำลังพูดถึงเรื่องนี้ โดยเฉพาะกับภาคการเมืองที่สนใจอย่างจริงจัง ซึ่งสะท้อนได้ว่า เป็นประเด็นสำคัญสำหรับสังคมสูงอายุในประเทศ ที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น

ทั้งนี้ หากรัฐบาลชุดต่อไปจะขับเคลื่อนและผลักดันให้บำนาญประชาชนเกิดขึ้นได้จริง จะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งภาวะเงินเฟ้อ อัตราค่าครองชีพที่เหมาะสม รวมถึงต้องคำนึงถึงงบประมาณในระยะยาวที่ต้องจัดสรรให้กับประชาชน ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากแต่หากมีการบริหารจัดการที่ดีทั้งในด้านงบประมาณ และการจัดเก็บภาษี ก็น่าจะทำให้เกิดการจัดสรรบำนาญประชาชนได้

"ตัวเลขที่เหมาะสม สำหรับภาคประชาชนมองว่าก็ควรอยู่เหนือกว่าเส้นความยากจน โดยอาจอยู่ระหว่าง 3,000 - 4,000 บาทต่อคนต่อเดือนก็ได้ และควรเป็นการให้อย่างถ้วนหน้า เพราะปัจจุบันมีแค่ข้าราชการเท่านั้นที่ได้รับบำนาญจากการทำงาน แต่ผู้สูงอายุที่เหลือทั่วประเทศไม่ได้รับด้วย ทั้งๆ ที่ก็เคยร่วมพัฒนาประเทศผ่านด้่านต่างๆ เช่นกัน และที่สำคัญคือเสียภาษีเหมือนกันกับทุกคน ดังนั้น เมื่อเข้าสู่วัยชรา ก็ควรได้รับการดูแลจากรัฐเช่นกัน" นายกสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ กล่าว

นายสุพจน์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และแนวโน้มก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้สูงอายุเองก็มีหลากหลายสถานะในสังคม แต่ส่วนใหญ่แล้วยังพบว่าอยู่อย่างลำบาก ไม่มีความพร้อมที่รองรับสำหรับการเข้าสู่สังคมวัยชรา โดยเฉพาะเงินสำหรับครองชีพ หากรัฐบาลมีบำนาญประชาชนให้อย่างถ้วนหน้า สามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสมในสังคม ขณะที่ระบบบริการสุขภาพก็ครอบคลุมอยู่แล้วด้วย ก็จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น