ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

องค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์สนับสนุนนโยบายบำนาญผู้สูงอายุ ชี้รัฐควรผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อความยั่งยืน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่นโยบายลอยลม ชวนตั้งคำถามนักการเมืองถึงที่มางบประมาณ


..กาญจนา แถลงกิจ ผู้ประสานงานคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) เปิดเผยกับ ‘The coverage’ ว่า ปัจจุบันควรขับเคลื่อนเรื่องของบำนาญประชาชนและผู้สูงอายุให้ต่อเนื่อง เพราะบำนาญผู้สูงอายุจะสามารถเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพ ให้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เกิดสุขภาพที่ดีกับประชาชนขึ้นได้ แต่บำนาญผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีกฎหมายมารองรับ ซึ่งจะมีความยั่งยืนมากกว่าการแทนเป็นเพียงแค่นโยบายของพรรคเพียงครั้งคราว เพราะหากพรรคการเมืองนั้นๆ ไม่ได้เป็นรัฐบาลอีกต่อไปก็ยังจะสามารถดำเนินนโยบายบำนาญผู้สูงอายุนี้ต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม ภาคประชาชนต้องช่วยกันตั้งคำถามว่า นโยบายที่พรรคการเมืองเสนอมาสามารถทำได้จริงหรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้ภาคประชาชนได้พยายามเสนอเรื่องบำนาญผู้สูงอายุต่อรัฐบาลหลายสมัย แต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณา เพราะมีการระบุว่าเป็นกฎหมายการเงิน รวมถึงอ้างว่ารัฐบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอ แต่เมื่อเข้าสู่การหาเสียงเลือกตั้ง กลับมีการชูประเด็นนี้หาเสียงอย่างจริงจัง

“ภาคประชาชนเคยขับเคลื่อนเรื่องนี้มาก่อนแล้ว เพราะบำนาญประชาชนมีความสำคัญต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ที่ผ่านมาเราเสนอไปถึงรัฐบาลก็ถูกปัดตกมาตลอด ไม่มีการรับไปพิจารณาอย่างจริงจัง” น.ส.กาญจนา กล่าว

น.ส.กาญจนา กล่าวเสริมอีกว่า เรื่องบำนาญผู้สูงอายุ ภาคประชาชนเคยเสนอไปแต่ถูกปัดทิ้งมาตลอด แต่ที่พรรคการเมืองนำมาหาเสียงในช่วงนี้ อาจเพราะสิทธิเลือกตั้งของผู้สูงอายุสูงถึง 20% จึงนำเรื่องบำนาญมาหาเสียงเพื่อหวังคะแนน ซึ่งเกิดคำถามว่า นโยบายบำนาญผู้สูงอายุนี้ จะเป็นเพียงแค่นโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองบางพรรคหรือไม่ หรือจะขับเคลื่อนจริงจังให้เป็นหลักประกันรายได้ของคนไทย