ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนฯ หนุนรัฐบาลจัดบำนาญประชาชน ชี้ควรให้แบบถ้วนหน้า ขรก.- ประกันสังคม ถึงเวลาเกษียณก็ควรได้สิทธิด้วย ย้ำไม่เชื่อเงิน 3,000 บาทต่อเดือนช่วยได้ แต่ยังดีกว่าได้รับเบี้ยคนชรา


ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ ที่ปรึกษาทางวิชาการ ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ The Coverage ถึงประเด็นที่พรรคการเมืองกำลังหาเสียงเรื่องของบำนาญผู้สูงอายุในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง โดยระบุว่า ส่วนตัวเห็นด้วยหากจะมีรัฐสวัสดิการในรูปแบบบำนาญประชาชนที่ให้กับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะขณะนี้ที่ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยไปแล้ว และยิ่งจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคตด้วย ซึ่งการมีบำนาญประชาชน จะทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนสูงอายุดีขึ้น

"ปัจจุบันเรามีระบบบริการสุขภาพที่ดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง ที่ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพต่างๆ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่เรายังไม่มีหลักประกันรายได้ที่ควรจะมี เพื่อให้คุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านสุขภาพของผู้สูงอายุดีขึ้น" ดร.สุชาติ กล่าว

ที่ปรึกษาทางวิชาการ ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมอีกว่า บำนาญประชาชนควรจะเป็นรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าที่ให้กับคนไทยทุกคน ซึ่งรวมถึงข้าราชการเกษียณ และประชาชนที่มีสิทธิในประกันสังคมที่จะได้รับเงินบำนาญชราภาพตามกฎหมาย ก็ควรจะได้รับบำนาญประชาชนหากรัฐจัดสรรให้เช่นกัน เพราะอย่างไรก็ตาม ประชาชนคนไทยทุกคนทั้งที่ทำงานในระบบ หรือแรงงานนอกระบบ และอาชีพอิสระเองก็ตาม ต่างก็ทำหน้าที่ด้วยการชำระภาษีในช่องทางต่างๆ ให้กับรัฐเช่นกัน ดังนั้น หากภาษีดังกล่าวจะกลับคืนสู่ประชาชนในรูปแบบรัฐสวัสดิการ ทุกคนก็ควรได้รับสิทธิเพื่อได้รับอย่างเท่าเทียม

อย่างไรก็ตาม ประเด็นบำนาญประชาชนที่แต่ละพรรคการเมืองกำลังหาเสียง ซึ่งส่วนใหญ่ระบุตัวเลขที่เหมาะสมเอาไว้ที่ 3,000 บาท/คน/เดือน หรือเฉลี่ยวันละ 100 บาท ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะเพียงพอกับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เพราะในความเป็นจริง เงิน 100 บาทไม่สามารถใช้ชีวิตทั้งวันได้โดยเฉพาะกับสังคมเมือง แต่อย่างไรก็ยังดีกว่าเบี้ยยังชีพที่ได้รับอยู่ที่ 600 บาท/คน/เดือน

"ในอนาคตหากมีการจัดสรรบำนาญประชาชน ก็ควรมีการทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาปรับขึ้นตามสภาพการณ์ หรือภาวะเงินเฟ้อในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้บำนาญประชาชนมีความเหมาะสม และยังได้ช่วยเหลือประชาชนจริงๆ อีกทั้ง ควรทำให้เกิดความยั่งยืน ไม่ควรเป็นแค่เรื่องฉาบฉวยที่นำมาหาเสียงเท่านั้น" ดร.สุชาติ กล่าว