ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประเทศไทยมีเขตสุขภาพทั้งหมด 13 เขต แต่ละเขตประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ ที่รวมตัวกันเป็น ‘กลุ่มจังหวัด’

ในที่นี้ ขอโฟกัสเฉพาะเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ รวม 14 จังหวัด
- เขตสุขภาพที่ 11 ได้แก่ กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ชุมพร ระนอง
- เขตสุขภาพที่ 12 ได้แก่ สตูล ตรัง พัทลุง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา

ทั้ง 2 เขตสุขภาพนี้ มีรูปธรรมความชัดเจนถึงการดำเนินการตามนโยบาย “Health for Wealth คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง” ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะขับเคลื่อนตลอดปี 2566

แน่นอน แม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มจังหวัด หรือเขตสุขภาพเดียวกัน แต่บริบทและจุดเน้นของแต่ละจังหวัดย่อมแตกต่างกันออกไป

3

สำหรับเขตสุขภาพที่ 11 จากการเปิดเผยของ นพ.กิติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ทำให้ทราบถึง ‘ผลงานเด่น’ รายจังหวัด

- กระบี่ > wellness center/การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- ภูเก็ต > กัญชาทางการแพทย์/Phuket sandbox
- สุราษฎร์ธานี > ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3 หมอ
- นครศรีธรรมราช > การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ลดป่วย ลดตาย
- พังงา > สาธารณสุขทางทะเล/sky doctor
- ชุมพร > การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
- ระนอง > การจัดการ Covid 19, การให้บริการ Telemedicine

ส่วนเขตสุขภาพที่ 12 ข้อมูลจาก นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ระบุถึง ‘ผลงานเด่น’ โดยรวมของเขต ดังนี้

การจัดการปัญหาโควิดชายแดนใต้, ระบบ 3 หมอ 3 มอบ ดูแลประชาชนในพื้นที่, การเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล, บริการฟอกไตฟรีที่เตรียมขยายให้ครอบคลุมทุกอำเภอเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่สะดวกและใกล้บ้าน, การพัฒนาระบบบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

3

การบูรณาการการรักษาโรคมะเร็งครบวงจร ทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ และส่งรับบริการรังสีรักษาที่ โรงพยาบาลนาหม่อม ช่วยลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย, การพัฒนาระบบสาธารณสุขทางทะเลบนเกาะหลีเป๊ะ ส่งต่อรักษาโดย Sky Doctor

การพัฒนาบริการ Mechanical thrombectomy เข้าถึง พึ่งได้ หายอัมพาต ซึ่งเป็นการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน ด้วยวิธีลากลิ่มเลือดผ่านสายสวนหลอดเลือดสมอง ที่ให้ผลการรักษาดีกว่าการให้ยาละลายลิ่มเลือดเพียงอย่างเดียว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในปี 2566 กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นการพัฒนางานภายใต้นโยบาย “Health for Wealth คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง” ซึ่งเขตสุขภาพมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายและตอบโจทย์การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี จึงได้สนับสนุนการกระจายอำนาจไปยังเขตสุขภาพเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน

ทั้งนี้ ต้องขอชื่นชมเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 ที่ได้ดำเนินงานสอดรับกับนโยบาย และพัฒนาระบบบริการ ทำให้ประชาชนได้รับบริการอย่างไร้รอยต่อ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ