ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประชาชนเกาหลีใต้จะมีอายุอ่อนลง 1-2 ปี หลังจากรัฐบาลได้ผ่านกฎหมายการนับอายุแบบใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

เดิม ระบบการนับอายุเกาหลีใต้จะนับอายุตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ เมื่อคลอดแล้วจะมีอายุ 1 ปี และจะนับอีกครั้งเมื่อเข้าสู่วันที่ 1 มกราคม ที่เป็นวันปีใหม่ของทุกปี 

นั่นหมายความว่า เด็กที่เกิดใหม่ เมื่อผ่านพ้นวันที่ 1 มกราคม ไป จะมีอายุ 2 ขวบทันที

การนับอายุดังกล่าว ทำให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการสุขภาพ รวมถึงในแนวนโยบายต่างๆ ของประเทศ รัฐบาลจึงประกาศการนับอายุใหม่ให้เป็นไปตามหลักสากลเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 

ยุน ซอกยอล ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ผลักดันอย่างหนักให้มีการนับอายุตามมาตรฐานสากลเมื่อปีที่ผ่านมา เพราะการนับอายุแบบเดิมของเกาหลีใต้ มีผลกระทบต่อการจัดการนโยบายต่างๆ ในสังคม รวมถึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีกด้วย 

ตัวอย่างเช่น เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ่ายเงินประกัน และการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จำเป็นต้องเข้าโปรแกรมการช่วยเหลือจากรัฐบาล รวมถึงมีผลกระทบต่อการจัดการในระบบบริการสุขภาพของเกาหลีใต้ เพราะอายุจริง กับการนับอายุในรูปแบบเดิมมีความแตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม ระบบการนับอายุของเกาหลีใต้แบบใหม่ ได้ผ่านสภานิติบัญญัติเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ ยังมีบางกฎหมายที่ยังอนุญาตให้นับอายุแบบเดิมอยู่ เช่น การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องมีอายุ 19 ปี โดยนับจากวันที่ 1 มกราคมแทนวันที่เกิด 

เช่น หากปัจจุบันเป็นวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2023 คนที่เกิดในวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 2003 จะมีอายุ 19 ปีตามการนับแบบสากล แต่จะมีอายุ 20 ปีภายใต้การนับอายุที่ใช้กำหนดเกณฑ์ซื้อแอลกอฮอล์ และจะอายุ 21 ปี หากจะนับอายุตามระบบเดิมของเกาหลีใต้ 

จากการสอบถามประชากรเกาหลีใต้ พบว่ามีถึง 3 ใน 4 ที่ชื่นชอบการนับอายุตามมาตรฐานสากล เพราะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบ 'ลำดับชั้น' ของเกาหลีใต้ ที่มีระดับชั้นตามการกำหนดช่วงอายุที่ต้องให้ความเคารพกัน ซึ่งเป็นความซับซ้อนที่ฝังรากลึกมานานในเกาหลีใต้ 

อีกทั้ง การที่มีอายุจริงไม่ตรงกับมาตรฐานสากล ทำให้มีชาวเกาหลีใต้ไม่น้อยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องอธิบายถึงการนับอายุของประเทศตัวเองให้กับเจ้าหน้าที่ตม. ได้เข้าใจ ขณะที่ส่วนใหญ่ชื่นชอบที่อายุจริง ทำให้เป็น 'หนุ่ม-สาว' มากกว่าการนับอายุแบบเดิม ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อนับตามอายุจริงที่เป็นมาตรฐานสากล จะลดอายุลงได้ถึง 2 ปี 

สำหรับเกาหลีใต้เป็นอีกประเทศในเอเชียที่ปรับการนับอายุใหม่ตามมาตรฐานสากล โดยที่ผ่านมา ญี่ปุุ่นก็เคยนับอายุตามธรรมเนียมปฏิบัติของตัวเอง แต่ปรับมาเป็นมาตรฐานสากลในปี 2493 ขณะที่เกาหลีเหนือ ก็มีวัฒนธรรมที่นับอายุเหมือนกับรูปแบบเดิมของเกาหลีใต้ แต่ปรับเปลี่ยนเป็นมาตรฐานสากลเมื่อปี 2523 

อ่านข่าวต้นฉบับ : https://www.bbc.com/news/world-asia-66028606