ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.เจตน์ เผย บอร์ดพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่วางแนวทางนโยบายสุขภาพ แต่สั่งการใครไม่ได้ เชื่อมาเน้นบัตรทอง ให้ตอบโจทย์รัฐบาลยกระดับ '30 บาทพลัส'


นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) และประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การสาธารณสุข วุฒิสภา เปิดเผยกับ “The Coverage” ตอนหนึ่งว่า คาดว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ดพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ) จะเน้นในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน โดยเฉพาะการยกระดับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) หรือโครงการ 30 บาทพลัสของรัฐบาล ที่ต้องการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นพ.เจตน์ กล่าวว่า โดยจะมีบทบาทในการประเมินและปรับปรุงแก้ไขนโยบาย หากมีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงระบบบริการสุขภาพได้รับผลกระทบจากนโยบายนั้นๆ ในเชิงภาพรวมของประเทศ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้จัดการในขั้นต่อไป ตัวอย่างเช่น กรณีใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกโรงพยาบาล หากประกาศโครงการออกมาและเริ่มใช้เลยอาจเป็นปัญหาทั้งระบบสุขภาพได้ จึงต้องนำร่องและประเมินผลการให้บริการ ผ่านบอร์ดพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป 

"บอร์ดพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ จะมุ่งมาที่บัตรทอง การให้บริการจากหน่วยบริการ และการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก โดยเฉพาะกับบัตรทอง ที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นรัฐบาล เป็นคนผลักดันให้เกิดขึ้น ก็ต้องการผลงานจากตรงนี้ จึงวางแผนยกระดับประสิทธิภาพการใช้บัตรทอง โดยบอร์ดชุดนี้จะทำหน้าที่คอยดูนโยบาย แต่จะไม่มีอำนาจสั่งการ เพียงแต่จะหารือกันเพื่อหาแนวทาง มาตรการ ข้อเสนอแนะผ่านรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อมาร่วมกันทำนโยบายด้านสุขภาพ" นพ.เจตน์ ระบุ

นพ.เจตน์ กล่าวอีกว่า ในส่วนประเด็นรายชื่อบอร์ดพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ถือว่ามีสัดส่วนที่เหมาะสม และรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกัน แต่ยังไม่เห็นว่ามีกลุ่มวิชาชีพในชุมชนเข้าร่วม โดยเฉพาะนักสาธารณสุขชุมชน ซึ่งอาจตกหล่นหรืออาจมีการพิจารณากันใหม่