ทันตแพทยสมาคมฯ แจ้งข่าวสมาชิก รอ SMS คอนเฟิร์มฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายใน 2-3 วัน – จ่อหาเพิ่มอีก 2 พันโดส

thumbnail

ทันตแพทยสมาคมฯ แจ้งสมาชิกที่ยังอยู่ใน Waiting List รอ SMS ใน 2-3 วันนี้ แจ้งให้มารับวัคซีนโควิดเข็มแรก เผยรอบนี้ฉีดได้อีก 4,000 คน และกำลังประสานขอกรมควบคุมโรคมาให้อีก 2,000 โดส


พ.ต.ทพ.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ กรรมการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ทันตแพทยสมาคมฯ เปิดให้สมาชิกมาลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มาลงทะเบียนมากว่า 1 หมื่นคน ซึ่งในรอบแรกทันตแพทยสมาคมฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาฉีดที่โรงพยาบาลวิมุต สำหรับ 6,000 คน โดยมีผู้มารับการฉีดเข็มที่ 1 เสร็จสิ้นแล้วประมาณ 5,500 คนและขณะนี้อยู่ระหว่างการฉีดเข็มที่ 2

ล่าสุดทันตแพทยสมาคมฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะฉีดเพิ่มได้อีก 4,400 คน ดังนั้นจึงจะมีการจัดคิวตาม Waiting List ให้แก่สมาชิกที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน โดยภายใน 2-3 วันนี้ทันตแพทยสมาคมฯ จะส่ง SMS ไปถึงสมาชิกที่อยู่ในคิว ให้ตอบรับเพื่อจองวันและเวลาในการฉีดในเว็บไซต์ของทันตแพทยสมาคมฯ โดยสาเหตุที่เวลายังไม่แน่นอนเนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบคัดกรอง จองคิวฉีด ซึ่งแต่เดิมหน้าที่เหล่านี้สามารถทำได้ในระบบหมอพร้อม

พ.ต.ทพ.ธนศักดิ์ กล่าวอีกว่า การฉีดในรอบนี้ จะฉีดในวันที่ 5-6 มิ.ย. 2564 โดยใช้ห้องประชุมใหญ่ของแพทยสมาคมฯ ซอยศูนย์วิจัยเป็นจุดฉีด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลปิยะเวทที่ส่งทีมงานมาฉีดวัคซีนให้ ซึ่งจะฉีดวัคซีนได้วันละ 2,000 คน รวม 2 วัน 4,000 คน นอกจากนี้ ทันตแพทยสมาคมฯ ยังได้ประสานขอรับการจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรคไปอีก 2,000 โดส แต่กำลังรอการตอบรับว่าจะว่าจัดสรรให้ได้หรือไม่อย่างไร

ดังนั้น อีก 400 คนที่เหลือ รวมกับวัคซีนที่จะได้จากกรมควบคุมโรค จะย้ายไปฉีดที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ฉีดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และทีมบุคลากร รพ.วิมุต (ออกมาช่วยฉีดนอกสถานที่) ต่อไป

"การฉีดเราจะแบ่งตามล็อตที่ได้รับวัคซีนมา ตอนนี้มีสมาชิกรอคิวประมาณ 7,000-8,000 คน ยังเพิ่มได้เรื่อยๆ เพราะเราไม่ได้ปิดรับลงทะเบียน ส่วนรอบที่จะฉีดสำหรับ 4,000 คนนี้ เราก็จะดูการตอบกลับด้วยว่ามีมากขนาดไหน ถ้ามีการตอบกลับน้อย ก็จะเลื่อนลำดับคนที่อยู่ในคิวขึ้นมาให้เต็มจำนวนเพื่อให้การบริหารวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสุด” พ.ต.ทพ.ธนศักดิ์ กล่าว

พ.ต.ทพ.ธนศักดิ์ กล่าวว่า ขอให้สมาชิกที่ลงทะเบียนจองวัคซีนไว้รอ SMS ที่เราจะส่งให้เพื่อทำการตอบรับต่อไป การเตรียมการฉีดในครั้งนี้ ใช้เวลาเตรียมมากกว่า 5,500 คนแรก เนื่องจากศูนย์ฉีดหาได้ยาก หรือคิวยาวไปจนถึงเดือน ก.ค. รวมไปถึงต้องจัดเตรียมระบบคัดกรองเบื้องต้น, ระบบจองคิวและระบบสื่อสารเพื่อให้รองรับหน้าที่ ที่เคยใช้งานจากระบบหมอพร้อมซึ่งขณะนี้ ไม่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ ความจำเป็นที่ต้องการพัฒนาระบบจัดการวัคซีนขึ้นมาเองนี้ จึงทำให้การฉีดล่าช้าไปบ้าง แต่สมาคมจะเร่งมือทำอย่างสุดกำลังความสามารถ