ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.จัดสรรงบบัตรทองดูแล “บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” หากได้รับความเสียหายจากการให้บริการกรณีโควิด-19 เผยปี 64 มีผู้ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว 11 ราย


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้ให้บริการทั้งบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด รองรับการช่วยเหลือเบื้องต้นหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการให้บริการกรณีโควิด-19

ทั้งนี้ มีอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ใน 3 กรณี ประกอบด้วย 1. กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 240,000-400,000 บาท 2. กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 100,000-240,000 บาท 3. กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 100,000 บาท

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมามีบุคลากรทางการแพทย์รับเงินช่วยเหลือจากกรณีโควิด-19 แล้วจำนวน 1 ราย และล่าสุดในปี 2564 นี้ มีผู้ให้บริการรวมถึง อสม. ที่ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 11 ราย ได้รับการช่วยเหลือแล้ว 3 ราย ในจำนวนนี้ 1 รายเป็น อสม. ที่เสียชีวิตเมื่อปี 2563 แต่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือในปีนี้ ส่วนที่เหลือขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะมีการดำเนินการโดยเร่งด่วน

"ผู้ให้บริการในระบบสาธารณสุขเป็นกลุ่มคนที่ทำงานอย่างหนักในช่วงเวลานี้ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ 3 ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และในฐานะที่เป็นด่านหน้า ทำให้มีความเสี่ยงในการรับเชื้อในการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล และควบคุมการแพร่กระจายโรค จึงต้องได้รับความคุ้มครองดังกล่าว" นพ.จเด็จ กล่าว