ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ด สปสช. รับทราบความคืบหน้าการแก้ปัญหาการจ่ายเงินค่าบริการให้แก่โรงพยาบาล UHosNet เผยมีการปรับรายการ fee schedule พร้อมปรับเกณฑ์การตรวจสอบก่อนจ่ายเป็น on screen review และตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาเพิ่มเติม


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา ได้มีมติรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) เพื่อแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยเป็นการดำเนินการของ สปสช. ตามที่ UHosNet  ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2567 ขอให้ สปสช. ชำระค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้ชำระภายในเดือน ก.พ. 2567