ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ธ.ก.ส.เตรียมเงิน 1 หมื่นล้าน ให้ อสม.- อสส. กู้ใช้จ่ายได้คนละไม่เกิน 2 หมื่นบาท ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสูงสุด 4 ปี เหตุเป็นกลุ่มคนเสียสละดูแลสุขภาพคนทั้งประเทศ หวังเข้าถึงเงินทุนจากรัฐบาลแทนกู้เงินนอกระบบ 


นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2567 ตอนหนึ่งว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ได้จัดงบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ให้สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) ผ่านโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการอุปโภคบริโภคแทนการกู้เงินนอกระบบ โดยให้กู้รายละไม่เกิน 2 หมื่นบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.67 ต่อเดือน หรือร้อยละ 8 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก ผ่อนชำระเดือนละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 48 เดือน หรือไม่เกิน 4 ปีนับตั้งแต่วันที่กู้