ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กองประเมินผลกระทบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ย้ำเตือนในช่วงฤดูร้อนของปี 2567 หลายพื้นที่อุณหภูมิทะลุ 40 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และมีโอกาสเกิด 5 กลุ่มโรค-อาการ ที่ร้ายแรงที่สุดถึงขั้นเสียชีวิตได้