ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนภัยสุขภาพฤดูร้อน โดยประชาชนในกลุ่มเสี่ยง อาทิ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง ผู้ที่มีภาวะอ้วนรวมถึงผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ ดื่มน้ำน้อย ออกกำลังกายในสภาพอากาศร้อนจัดใส่เสื้อผ้าหนา พักผ่อนน้อย ต้องหมั่นสังเกตอาการตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคลมร้อนหรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) เนื่องจากเป็นโรคที่มีความรุนแรงมาก หากไม่ได้รับการปฐมพยาบาลทันทีอาจเสียชีวิตได้