ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม. อนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 30 บาทรักษาทุกโรค ปี 2568 รวมวงเงิน 2.35 แสนล้านบาท เผยงบเหมาจ่ายรายหัวเพิ่มขึ้นเป็น 3,844.55 บาท/คน เช่นเดียวกับงบสำหรับดูแลรายโรคและงบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคก็เพิ่มขึ้นทุกรายการ พร้อมเน้นย้ำ สธ. เร่งดำเนินการด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาว


นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 เมษายน 2567 ซึ่งมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติอนุมัติงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568 วงเงิน 235,842,800,900 บาท พร้อมทั้งเร่งรัดให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการและให้ความสำคัญในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) แก่ประชาชนทั่วไปโดยเร่งด่วน ขณะเดียวกันก็เร่งรัดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อลดภาระงบประมาณการให้บริการแก่ผู้ป่วยในระยะยาว รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพ