ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดทำโครงการ "กระเป๋าสุขภาพ" 
บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและป้องกันโรค ลดปัจจัยเสี่ยงให้กับคนไทย ทุกคน ทุกสิทธิ

ทั้งนี้ ประชาชนจะสามารถเลือกวันเวลา "นัดหมายล่วงหน้า" เพื่อเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้

ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และง่ายต่อการเข้ารับบริการ โดยทุกคนสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ และใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย