ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า โรคมะเร็งคร่าชีวิตผู้คนประมาณ 10 ล้านรายต่อปี และเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตทั่วโลก โดยมะเร็งเต้านม ปอด และลำไส้เป็นชนิดมะเร็งที่พบมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้เกิดวิธีการตรวจและรักษาโรคใหม่ๆ ที่มีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งเราได้รวบรวม 10 เทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยมนุษย์ต่อสู้กับโรคมะเร็ง เพื่อให้เห็นภาพความหวังของมวลมนุษยชาติที่จะต่อสู้กับโรคนี้ได้ดียิ่งขึ้น

1. การตรวจโรคที่สามารถระบุระยะเริ่มต้นของมะเร็งได้ถึง 18 ชนิด
บริษัทด้านวินิจฉัยทางการแทพย์ Novelna ในสหรัฐอเมริกา กำลังพัฒนาวิธีการตรวจโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้น 18 ชนิด ด้วยการวิเคราะห์โปรตีนในเลือดของผู้ป่วย สามารถระบุมะเร็งขั้นแรกในผู้ป่วยที่เข้าร่วมการคัดกรอง 440 คน ได้แม่นยำถึง 93% ในกลุ่มผู้ชาย และ 84% ในกลุ่มผู้หญิง

2. การรักษามะเร็งด้วยการฉีดยาในเวลาเพียง 7 นาที
บริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ หรือ National Health Sevice (NHS) เป็นหน่วยงานแรกที่บรรจุการฉีดยารักษามะเร็งปอดและเต้านมด้วยตัวยา Atezolizumab หรือ Tecentriq ซึ่งใช้เวลาเพียง 7 นาที จากที่ปกติใช้วิธีการให้ยาตัวเดียวกันผ่านเส้นเลือดเป็นเวลานานถึง 1 ชั่วโมง คาดว่าจะมีผู้ป่วย 3,600 คน ที่เปลี่ยนมารับยาด้วยการฉีด สร้างความรวดเร็วในกระบวนการรักษา และลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์

3. วิทยามะเร็งที่มีความแม่นยำ
วิทยามะเร็งที่มีความแม่นยำได้รับการพุดถึงว่าจะเป็น "อาวุธใหม่ที่ดีที่สุดในการเอาชนะมะเร็ง" ด้วยการศึกษาสมรรถนะทางพันธุกรรม และลักษณะเฉพาะของเนื้อเยื่อมะเร็งในผู้ป่วยแต่ละคน เพื่อหาความเปลี่ยนแปลงในเซลล์ที่ทำให้มะเร็งเจริญเติบโตและแพร่กระจาย และหาวิธีการรักษาที่เหมาะกับแต่ละบุคคล

ในโครงการ 100,000 พันธุกรรม หรือ 100,000 Genomes Project ภายใต้การนำของ NHS ได้ศึกษาเนื้องอกมากกว่า 13,000 ตัวอย่าง และนำข้อมูลทางพันธุกรรมเข้ามาใช้หาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ เน้นการรักษาที่ตรงเป้าหมาย ซึ่งตรงกันข้ามกับการรักษาทั่วไปอย่างเคมีบำบัด ทำให้ลดผลข้างเคียงและลดความเสียหายที่อาจเกิดกับเซลล์ปกติ

4. ใช้ปัญญาประดิษฐ์สู้กับโรคมะเร็ง
ในอินเดีย เริ่มนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) และส่วนการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์มาใช้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เช่น คัดกรองมะเร็งเต้านม วิเคราะห์ผลเอ็กซ์เรย์เพื่อระบุจุดที่เป็นมะเร็ง

5. ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทำนายโอกาสเกิดโรคมะเร็ง
มะเร็งปอดคร่าชีวิตผู้คนในสหรัฐอเมริกา มากกว่ามะเร็งที่คนเป็นมากที่สุดสามประเภทรวมกัน เพราะไม่สามารถตรวจจับโรคได้ในระยะเริ่มต้นด้วยการใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์และเครื่องสแกน นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) จึงพัฒนาโมเดลจากปัญญาประเดิษฐ์เพื่อทำนายความเป็นไปได้ที่บุคคลจะเป็นมะเร็งปอดล่วงหน้าถึง 6 ปี และบูรณาการเข้ากับเครื่องซีทีสแกนที่ใช้รังสีน้อย

6. ศึกษารูปแบบการกลายสารพันธุกรรมที่ส่งผลต่อโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมของเนื้อเยื่อมะเร็งจากผู้ป่วย 12,000 คน พบ 58 รูปแบบการกลายพันธุ์ที่แตกต่างกันและส่งผลต่อการเกิดมะเร็งของแต่ละคน ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้ยาสูบ การสัมผัสแสงยูวี หรือการเกิดความผิดปกติภายในเซลล์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจในที่มาของโรคมะเร็งและวิธีการรักษา

7. การวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยการตรวจเลือด
การตรวจตัวอย่างชิ้นเนื้อเป็นวิธีหลักที่แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง ซึ่งกระบวนการนี้จำเป็นต้องเอาเนื้อเยื่อส่วนหนึ่งออกจากร่างกาย แต่เทคโนโลยีใหม่อย่าง Liquid biopsies ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจตัวอย่างเลือดเพื่อหาสัญญาณของมะเร็ง ทั้งยังมีเทคโนโลยีใหม่อย่าง Synthetic biopsies ที่สามารถทำให้แพทย์พบเซลล์มะเร็งในช่วงเริ่มต้นของโรค

8. การรักษามะเร็งด้วย CAR-T-cell 
การรักษาด้วย CAR-T-cell เป็นการลบและแก้ไขเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าเซลล์ทีจากผู้ป่วยมะเร็ง จากนั้นเซลล์ที่แก้ไขแล้วจะผลิตโปรตีนที่เรียกว่า CARs หรือ Chimeric Antigen Receptors ซึ่งสามารถควานหาเซลล์มะเร็งและทำลายมันลง โดยการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร Nature นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประกาศว่าไม่พบเซลล์มะเร็งในผู้ป่วยสองคนที่ได้รับการรักษาด้วย CAR-T-cell เป็นเวลานานถึง 12 ปีแล้ว

9. เทคโนโลยีตรวจหามะเร็งตับอ่อน
มะเร็งตับอ่อนเป็นหนึ่งในมะเร็งที่เป็นอันตรายมากที่สุด ซึ่งแทบไม่สามารถวินิจฉัยก่อนที่มันจะลุกลาม ทำให้อัตราการอยู่รอดของผู้ป่วยมะเร็งชนิดนี้น้อยกว่า 5% นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโก ในสหรัฐอเมริกา จึงพัฒนาการตรวจโรคที่สามารถระบุมะเร็งตับอ่อนระยะเริ่มต้นได้ถึง 95% ด้วยการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่พบในถุงนอกเซลล์ เพื่อหามะเร็งระยะที่ 1 และ 2 ในตับอ่อน มดลูก และกระเพาะปัสสาวะ

10. ยาเพื่อลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม
NHS ในอังกฤษตั้งเป้าให้ยา Anastrozole กับผู้หญิง 300,000 คนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านมสูง ซึ่งตัวยาทำงานด้วยการลดระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยการดันเอนไซม์อะโรมาเทส เม็ดยานี้ได้ถูกใช้ในการรักษามะเร็งเต้านมมาหลายปีแล้ว แต่ตอนนี้ถูกนำมาใช้เพื่อการป้องกันโรค


อ้างอิง: https://www.weforum.org/agenda/2024/01/cancer-treatment-and-diagnosis-breakthroughs/